Logo

HR-Topics

HR Praktijk is uw online rechterhand voor alle HR-topics en -onderwerpen. Een website die u niet alleen up-to-date houdt met HR-nieuws, -opinies, -topics en -achtergronden, maar vooral uw dagelijkse werk een stuk makkelijker maakt.
 • Icoon Arbeidsvoorwaarden

  Arbeidsvoorwaarden

  Het begrip arbeidsvoorwaarden omvat alle voorwaarden die werknemers en werkgevers overeenkomen ten aanzien van het uitruilen van arbeid en bijbehorende vergoedingen. Primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden worden in de regel vastgelegd in een arbeidsovereenkomst.
 • Icoon Loopbaan & opleiding

  Loopbaan & opleiding

  Om medewerkers te kunnen binden en boeien zijn voldoende mogelijkheden op het gebied van loopbaan en opleiding van essentieel belang. In dit topic vindt u de laatste inzichten op het gebied van training, opleiding, coaching en loopbaanontwikkeling.
 • Icoon Strategische personeelsplanning

  Strategische personeelsplanning

  Strategische personeelsplanning is het vaststellen van de verschillen tussen uw huidige personeelsbestand en de gewenste toekomstige samenstelling daarvan. Strategische personeelsplanning is daarmee een van de belangrijkste HR-instrumenten om de continuïteit van de organisatie te waarborgen.
 • Icoon Werkomgeving en employee experience

  Werkomgeving en employee experience

  Werkomgeving en employee experience signaleert maatschappelijke en technologische ontwikkelingen met impact op medewerkers en de werkomgeving. Belangrijke thema’s zijn: hybride werken, employee journey, big data, virtual en augmented reality, engagement, business intelligence.
 • Icoon Arbeidsrelaties

  Arbeidsrelaties

  Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd, flexibele contracten: er zijn diverse manieren om arbeidsrelaties aan te gaan. In dit topic vindt u alles over moderne arbeidsrelaties en de laatste inzichten in flexibele arbeidsrelaties.
 • Icoon Arbo

  Arbo

  Op grond van de Arbowet moet u werknemers informeren over de arbeidsomstandigheden binnen uw organisatie en de veiligheidsrisico's die zij daarbij lopen. U draagt verantwoordelijkheid voor het vormgeven van uw eigen arbobeleid. De Arbowet beperkt zich hierbij tot het vaststellen van doelvoorschriften.
 • Icoon Beoordelen & functioneren

  Beoordelen & functioneren

  We moeten stoppen met het jaarlijkse ritueel van functionerings- en beoordelingsgesprekken. De HR-cyclus is een papieren tijger! Maar wat komt ervoor in de plaats? In dit topic leest u meer over modernisering van de HR-cyclus, effectief performance management en een goede feedbackcultuur.
 • Icoon Duurzame inzetbaarheid

  Duurzame inzetbaarheid

  Met duurzame inzetbaarheid bedoelen we dat werkgevers hun werknemers zo lang mogelijk gezond, gemotiveerd en vitaal aan de slag houden. Met de toenemende vergrijzing en de verhoging van de pensioenleeftijd staat duurzame inzetbaarheid en een levensfasebewust personeelsbeleid hoog op de HR-agenda.
 • Icoon Employee benefits

  Employee benefits

  Employee benefits zijn (collectieve) voorzieningen die werkgevers hun medewerkers kunnen aanbieden, zoals pensioenregelingen, leaseovereenkomsten en kostenvergoedingen. Employee benefits is daarmee een andere term voor secundaire arbeidsvoorwaarden.
 • Icoon HR Analytics

  HR Analytics

  Het inzichtelijk en meetbaar maken van de organisatie-impact van investeringen in menselijk kapitaal noemen we HR Analytics. Hiervoor moeten data uit verschillende bronnen worden gecombineerd. Als er oorzakelijke verbanden worden gevonden tussen HR-acties en organisatieresultaten, spreken we van HR Analytics.
 • Icoon HR Tech

  HR Tech

  HR Tech is de verzamelnaam voor allerlei slimme digitale tools en software. Van de centrale personeelssysteem tot spraakrobots voor medewerkers selfservice. Welke toepassingen zijn er? En waar staan we in Nederland met het digitaliseren van HR met HR Tech?
 • Icoon HR-afdeling

  HR-afdeling

  De invulling van HR en de opbouw van de HR-afdeling verschilt sterk per organisatie. Welke HR-taken vervul je in huis en welke zaken besteed je uit? Welke expertises zijn vertegenwoordigd op je HR-afdeling?
 • Icoon Leiderschap & Management Development

  Leiderschap & Management Development

  Door leiderschap wordt het gedrag van mensen in organisaties beïnvloed, zodat prestaties van medewerkers in de gewenste richting zijn te sturen. Welk type leider en welke leiderschapsstijl een organisatie nodig heeft, hangt van diverse factoren af. Management Development is gericht op het (door)ontwikkelen van medewerkers naar leidinggevende posities binnen een organisatie.
 • Icoon Loon & belonen

  Loon & belonen

  Werknemers moeten via loon betaald worden voor geleverde inspanningen. Loon behoort daarmee tot de primaire arbeidsvoorwaarden. Dit topic behandelt de laatste inzichten rond loon, (flexibel) belonen, salarissen en bonussen.
 • Icoon Nieuwe Ziektewet

  Nieuwe Ziektewet

  Met ingang van de nieuwe Ziektewet per 1 januari 2013 (Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters, BeZaVa) moeten werkgevers bij ziekte van een werknemer met een tijdelijke arbeidsovereenkomst niet alleen het loon doorbetalen gedurende de looptijd van de overeenkomst, maar zijn ze ook financieel verantwoordelijk voor de periode daarna (tot twee jaar ziekte van de werknemer).
 • Icoon Ontslag

  Ontslag

  Er zijn verschillende manieren om ontslag voor een werknemer aan te vragen: via het UWV of de kantonrechter. Raadpleeg praktische tips en handvatten om ontslagprocedures zo soepel mogelijk te laten verlopen.
 • Icoon Participatiewet

  Participatiewet

  Met de Participatiewet wil de overheid meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk krijgen. De Participatiewet is op 1 januari 2015 in werking getreden.
 • Icoon Payrolling

  Payrolling

  Payrolling is een manier om arbeid te flexibiliseren door outsourcing van het werkgeverschap aan een gespecialiseerd payrollbedrijf. De (voormalige) werknemers treden dus in dienst van het payrollbedrijf en worden vervolgens langdurig tewerkgesteld bij de opdrachtgever.
 • Icoon Recruitment 2.0

  Recruitment 2.0

  Door de uitgebreide mogelijkheden van social media zoals LinkedIn en Facebook is het werven van medewerkers een geheel nieuwe tak van sport geworden: recruitment 2.0 (social recruitment). Kun je de werving dankzij social media voortaan op eigen kracht aan of heb je ook externe partijen nodig om uw vacatures te vervullen? In dit topic rondom recruitment 2.0 krijg je de handvatten aangereikt om hier invulling aan te geven.
 • Icoon Strategisch HR

  Strategisch HR

  De HR-strategie en het HR-beleid moeten nauw aansluiten bij de doelen, missie en visie van uw organisatie. Hoe stelt u deze HR-strategie op en hoe maakt u een jaarplan voor uw HR-beleid? In het topic strategisch HR krijgt u antwoord op deze en meer vragen.
 • Icoon Talent management

  Talent management

  Werken aan talentmanagement? Het succes van uw organisatie wordt bepaald door de mate waarin u beschikt over talent dat past bij de missie en visie. Het proces van definiëren, zoeken, behouden en uitbouwen van talent wordt talentmanagement genoemd.
 • Icoon Uitzenden

  Uitzenden

  Om tijdelijk gebrek aan personeel te ondervangen maken organisaties gebruik van uitzendkrachten. Dit flexibele personeel vult de gaten die vallen bij ziekte van vaste krachten, bij verlof, piekdrukte of tijdens vakantieperiodes. Uitzendbureaus voorzien veel bedrijven daarmee van een flexibele schil.
 • Icoon Verandermanagement

  Verandermanagement

  Met verandermanagement krijg je te maken in uiteenlopende situaties: van herstructurering, reorganisaties, fusies tot aan hybride werken. In dergelijke gevallen wordt van HR-professionals vaak verwacht dat zij als verandermanager optreden. Hoe geef je hieraan vorm en hoe krijg je de mensen binnen de organisatie in beweging?
 • Icoon Werving & selectie

  Werving & selectie

  Werving en selectie behoort tot de corebusiness van HRM. Hoe werft je de juiste mensen en hoe bindt je die vervolgens aan de organisatie? Dit topic biedt je tips en inspiratie voor werving en selectie van je medewerkers.
 • Icoon Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

  Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

  De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) bevat arbeidsrechtelijke aanpassingen op verschillende terreinen: ontslaggronden voor werknemers, transitievergoeding, ketenbepaling van opeenvolgende contracten en gedifferentieerde WW-premies.
 • Icoon Wet DBA en zzp'ers

  Wet DBA en zzp'ers

  De wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (wet DBA) heeft per 1 mei 2016 de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) vervangen. Volgens deze wet DBA kunnen opdrachtgevers en opdrachtnemers hun contract voorleggen aan de Belastingdienst of gebruikmaken van een modelcontract. Onduidelijkheid over de regels bij de inzet van zzp’ers door bedrijven, heeft ertoe geleid dat handhaving van de wet DBA is uitgesteld. Waar moet u op letten? Welke risico’s zijn er? Wat moet wél en wat juist niet worden afgesproken? Dit en meer over inzet van zzp’ers wordt in dit topic behandeld.
 • Icoon Ziekteverzuim & re-integratie

  Ziekteverzuim & re-integratie

  Als werknemers zich ziek melden krijgt u te maken met allerlei regels op het gebied van ziekteverzuim en re-integratie. In dit topic krijgt u praktische handvatten voor meer grip op ziekteverzuim en re-integratie.

Vacatures

Beleidsadviseur HR

Zorggroep de Opbouw

Strategisch adviseur HRM

Waterschap Drents Overijsselse Delta

Adviseur breed werven en objectief selecteren

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Beleidsadviseur HR

Gemeente Krimpenerwaard
Bekijk alle vacatures

Content van partners

partnerlogo HR Academy

HR Academy

Opleidingen voor HR
Kennis op niveau!
partnerlogo Nmbrs

Nmbrs

Verwerk je processen efficiënter, zodat je meer tijd hebt voor je medewerkers.
Één simpele oplossing voor al jouw HR & Payroll processen
partnerlogo Personio

Personio

HR-software voor het MKB
Automatiseert en vereenvoudigt jouw HR-taken zodat je tijd overhoudt voor je mensen
partnerlogo Robidus

Robidus

Samen werken aan sociale zekerheid
Samen werken aan sociale zekerheid

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.