Logo

Koen Vermeulen

Pasfoto
Functie:Arbeidsrechtadvocaat bij GMW advocaten
Organisatie:GMW advocaten
Koen Vermeulen is specialist op het gebied van arbeidsrelaties, zowel het privaatrechtelijke arbeidsrecht als het publiekrechtelijke ambtenarenrecht. Binnen deze rechtsgebieden treedt hij al meer dan tien jaar op als adviseur, als sparring partner en in procedures voor de civiele en bestuursrechter. Naast het brede ontslagrecht, adviseert en procedeert Koen over CAO’s, overgang van onderneming en medezeggenschap. Zijn dienstverlening bestaat ook uit het verzorgen van presentaties bij werkgevers, gemeenten en voor ondernemingsraden over ontwikkelingen op het terrein van arbeidsrelaties. Koen handelt steeds vanuit een (pro)actieve betrokkenheid bij de belangen van zijn cliënten. Daarbij combineert hij een praktische aanpak met zijn wetenschappelijke interesse, die onder meer blijkt uit zijn publicaties en docentschappen, dat laatste o.a. bij de Specialisatieopleiding Arbeidsrecht, georganiseerd door de Universiteit Leiden.

Bijdragen

 • Opinie
  Foto <a href="/koen-vermeulen" class="active">Koen Vermeulen</a>

  Ontslagrecht in regeerakkoord: dit gaat er veranderen

 • Opinie
  Foto <a href="/koen-vermeulen" class="active">Koen Vermeulen</a>

  Nóg eens 104 weken loon bij ziekte doorbetalen?!

 • Opinie
  Foto <a href="/koen-vermeulen" class="active">Koen Vermeulen</a>

  Financiële gevolgen ongeldig ontslag op staande voet

 • Opinie
  Foto <a href="/koen-vermeulen" class="active">Koen Vermeulen</a>

  Is een relatiebeding in een personeelsreglement geldig?

 • Opinie
  Foto <a href="/koen-vermeulen" class="active">Koen Vermeulen</a>

  Ontslag op staande voet: voorwaardelijke ontbinding nog beperkt mogelijk

 • Opinie
  Foto <a href="/koen-vermeulen" class="active">Koen Vermeulen</a>

  Minder snel een loonsanctie in 2017…

 • Opinie
  Foto <a href="/koen-vermeulen" class="active">Koen Vermeulen</a>

  Ontslag op staande voet wegens thuiswerken

 • Opinie
  Foto <a href="/koen-vermeulen" class="active">Koen Vermeulen</a>

  Billijke vergoeding bij (ongeldig) ontslag op staande voet

 • Opinie
  Foto <a href="/koen-vermeulen" class="active">Koen Vermeulen</a>

  Afwijken van wettelijke opzegtermijn mag onder voorwaarden

 • Opinie
  Foto <a href="/koen-vermeulen" class="active">Koen Vermeulen</a>

  Het zwaarwegende bedrijfsbelang bij een concurrentiebeding

 • 2 februari 2015

  De wet spreekt alleen over concurrentiebeding, maar uit rechtspraak en wetsgeschiedenis blijkt dat daar ook een relatiebeding onder valt. Voor een relatiebeding in een tijdelijk contract geldt dus een even strenge eis: de werkgever moet vermelden dat en waarom het noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfsbelangen om een relatiebeding in een tijdelijk contract op te nemen.

 • 8 januari 2014

  Van der Zanden verwijst in bovenstaande reactie naar mijn bijdrage over het HR-arrest van 20 december jl. Terecht plaatst auteur dat arrest in het kader van doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd, vanwege grotere risico's bij het aangaan van een tijdelijke arbeidsovereenkomst nadien. Het bovenstaande redactionele artikel staat daar echter niet haaks op, aangezien daarin de (mogelijke) situatie per 1 juli a.s. wordt besproken en de HR uiteraard over de wetsgeschiedenis van het huidige 7:667 lid 4 BW heeft geoordeeld. In bovenstaande bijdrage gaat het dus om het voornemen van het Kabinet in wetsvoorstel 33818 om de Ragetlie-regel enigszins aan te passen.