Logo

Anneke Nijk

Pasfoto
Functie:Advocaat
Organisatie:Lexence N.V. advocaten & notarissen
Anneke Nijk adviseert als advocaat werkgevers, statutair bestuurders en werknemers veelvuldig over uiteenlopende arbeidsrechtelijke onderwerpen, waaronder individueel en collectief ontslagrecht, medezeggenschap, overgang van onderneming en reorganisaties. Deze werkzaamheden vinden zowel op nationaal als internationaal niveau plaats.

Bijdragen

 • Blog
  Foto <a href="/nijk1" class="active">Anneke Nijk</a>

  Hoe om te gaan met onzekerheid wetsvoorstel transitievergoeding?

 • Blog
  Foto <a href="/nijk1" class="active">Anneke Nijk</a>

  Uitbesteding van activiteiten - voldoende reden voor ontslag eigen personeel?

 • Blog
  Foto <a href="/nijk1" class="active">Anneke Nijk</a>

  Succesvol re-integreren tijdelijke werknemers loont

 • 30 september 2016

  Marc,

  Dank voor je reactie.

  Het is uiteraard correct dat er in het kader van uitbesteding van activiteiten sprake kan zijn van overgang van onderneming, waardoor het in beginsel niet nodig zal zijn om eigen personeel te ontslaan (de betrokken medewerkers gaan dan namelijk van rechtswege over naar de verkrijger). Het is alleen ook goed mogelijk dat de uitbesteding van activiteiten niet leidt tot overgang van onderneming, waardoor werkgevers in de praktijk vaak wel worden geconfronteerd met ontslag van eigen personeel. Er gelden namelijk strikte criteria voor de toepasselijkheid van overgang van onderneming, die per situatie - aan de hand van alle feiten en omstandigheden - moeten worden getoetst.

  Overgang van onderneming kan dus in sommige gevallen inderdaad een rol spelen bij uitbesteding van activiteiten, maar het is mijn insteek met dit artikel om bewustwording te kweken voor de beperking die artikel 5 Ontslagregeling aanbrengt. Het is belangrijk om dit laatste altijd in ogenschouw te nemen wanneer een traject tot uitbesteding van activiteiten wordt ingezet.