Logo
  • Achtergrond
  • 6 september 2019
  • Robidus

Waarom doen werkgevers niets aan het grootste verzuimrisico?

Werkgevers zien de mentale gezondheid van hun werknemers als grootste risico op verzuim. Ondanks die kennis zijn preventie maatregelen het minst vaak gericht op die mentale gezondheid. Dit blijkt uit recent onderzoek onder Nederlandse werkgevers.
Beeld Waarom doen werkgevers niets aan het grootste verzuimrisico?

Van het grote belang van gezonde werknemers die zo weinig mogelijk uitvallen lijkt vrijwel iedereen in werkgevend Nederland overtuigd. Verhalen over steeds meer millennials met een burn-out, de impact van het werken in een disruptieve omgeving en de problemen van werknemers die baan en mantelzorg combineren – om maar een paar actuele thema’s te noemen – zijn breed bekend. Maar in hoeverre is dit urgentiegevoel vertaald naar de praktijk?

In het onderzoek ‘Wat doen Nederlandse werkgevers om werknemers inzetbaar te houden?’ kwam naar voren dat de mentale gezondheid van de medewerkers het meest genoemd wordt als risico op uitval, namelijk 48,2%. Een opmerkelijke uitkomst als je bedenkt dat het bevorderen van de mentale gezondheid als instrument ter bevordering van de inzetbaarheid niet of nauwelijks wordt genoemd.

De instrumenten die het meest genoemd worden ter bevordering van de inzetbaarheid zijn met name het bevorderen van de fysieke gezondheid zoals sportmogelijkheden (bijna 40% en een scholingsbudget (bijna 40%).

Onderzoeksrapport

HR Praktijk en Robidus onderzochten wat de Nederlandse werkgever concreet doet om hun werknemers nu en in de toekomst inzetbaar te houden.

Download het onderzoeksrapport

De diensten van Robidus verlagen uw risico’s van verzuim en arbeidsongeschiktheid door optimale benutting van wettelijke regelingen en het sturen op inzetbaarheid.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.