Logo
  • Blog
  • 19 september 2013

Tips Wet- en regelgeving

In de 1e ronde van de HR Challenge draaide alles om Wet- en Regelgeving. Dat is in Nederland geen eenvoudige en zeker geen statische zaak. De diverse onderwerpen vormden met elkaar een leuke doorsnede van actuele ontwikkelingen op het gebied van HR- en salarisadministratie.

WKR

Naar aanleiding van de vragen over de werkkostenregeling kan gemeld worden dat we vanaf 2015 zeer waarschijnlijk te maken krijgen met een vereenvoudigde versie. Het loonbegrip wordt aangepast waardoor meer zaken onbelast zullen blijven. Omdat die operatie budgetneutraal moet verlopen, ligt het voor de hand dat de vrije ruimte kleiner wordt. Nu nog mag de werkgever 1,5 procent van de loonsom naar eigen inzicht besteden aan vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers.


Modernisering Ziektewet

Door de invoering van de nieuwe Ziektewet per januari 2014 komt er een aparte premiedifferentiatie ZW en WGA voor flexwerkers. Ga zorgvuldig na wat de gevolgen kunnen zijn voor jouw organisatie en betrek daarin de eventuele voordelen van het Eigen Risicodragerschap.
 

SEPA

We hebben nu al te maken met SEPA maar uiterlijk per 1 februari 2014 moeten alle bestaande Nederlandse rekeningnummers vervangen zijn door IBAN-rekeningnummers. Ga daarvoor tijdig na waar in de administratie aanpassingen nodig zijn en neem vooral ook contact op met de bank! Om je medewerkers te kunnen betalen moet je over de juiste nieuwe rekeningnummers beschikken. Vaak is het alles bij elkaar een flinke operatie. Uitbesteden kan dan verstandig zijn.


Sociaal akkoord

In het sociaal akkoord zijn onder meer afspraken gemaakt over een vereenvoudiging van de juridische procedures rond ontslag. Ook wordt het aantal tijdelijke contracten gelimiteerd en zijn maximale transitievergoedingen afgesproken. Deze afspraken zijn echter nog niet vastgelegd in wetgeving. Nu de WW-kas leeg raakt lijkt het voorstel om in 2016 werknemers weer WW-premie te laten betalen niet meer dan logisch. Vanuit het perspectief van de wet Uniformering Loonbegrip is dit besluit echter een stap terug.


Vakantiewetgeving

Opvallendste wijziging lijkt het vervallen van wettelijke vakantiedagen 6 maanden na het kalender jaar waarin ze zijn opgebouwd. Belangrijk is echter ook dat zieke werknemers over de volledige periode van hun arbeidsongeschiktheid dagen opbouwen.


Wajong

Alleen mensen die door hun beperking nooit meer kunnen werken hebben( per 2015) toegang tot de Wajong. Werkgevers hebben zich in het Sociaal Akkoord verplicht om arbeidsgehandicapten in dienst te nemen. Komt dit initiatief niet van de grond, dan wordt aslnog een verplicht quotum opgelegd.


Informatie vastleggen

Vastleggen en bewaren van informatie over je medewerkers en sollicitanten is gebonden aan specifieke regelgeving. Dat gaat nogal eens mis. Details over ziektegeschiedenis en de geloofsovertuiging van de medewerker mogen bijvoorbeeld helemaal niet worden vastgelegd!

Momenteel gaan de vragen in de HR Challenge over Total Cost of Ownership. Ga naar www.hrchallenge.nlen doe mee.

Deze blog verscheen eerder op http://touchpoint.adp.nl/

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.