Logo
  • Nieuws
  • 21 augustus 2008
  • Lianne Bouman

Door u verzorgde IB-aangifte werknemer is loon!

Als u als werkgever de IB-aangifte van een werknemer door een belastingadvieskantoor laat verzorgen en de kosten daarvan zelf neemt, merkt de fiscus dit voordeel voor de werknemer als loon uit dienstbetrekking aan. Zo oordeelde het Hof Den Haag op 5 juni 2008.

Beeld Door u verzorgde IB-aangifte werknemer is loon!

Een werkgever heeft een aantal vanuit het buitenland naar Nederland uitgezonden werknemers in dienst. Met deze werknemers zijn nettoloonafspraken gemaakt. De expats maken gebruik van de 30%-regeling en hebben op verzoek van de werkgever gekozen voor gehele of gedeeltelijke toepassing van de regels voor buitenlandse belastingplicht. De werknemers hebben hun werkgever gemachtigd om namens hen aangiften voor de inkomstenbelasting in te dienen. In opdracht van de werkgever heeft een belastingadvieskantoor de aangiften inkomstenbelasting van de werknemers verzorgd. De kosten hiervan heeft de werkgever niet aan de werknemers doorberekend en zijn evenmin begrepen in de 30%-vergoeding. De inspecteur vindt dat hier sprake is van loon uit dienstbetrekking en legt een naheffingsaanslag loonbelasting/premie volksverzekeringen op.

 

In beroep

De werkgever is het hier niet mee eens en gaat in beroep, maar zowel de rechtbank als Hof Den Haag stellen de inspecteur in het gelijk. Het hof oordeelt dat de kosten voor het verzorgen van de aangiften inkomstenbelasting tot de persoonlijke uitgaven van de werknemers behoren. Dat de werkgever ook baat heeft bij de werkzaamheden, vanwege de nettoloonafspraken, is geen reden om te stellen dat de werknemers geen of slechts een ondergeschikt belang bij de werkzaamheden hebben. Het voor rekening van de werkgever verrichten van de werkzaamheden levert voor de werknemers een niet te verwaarlozen besparingsvoordeel op, dat zijn grond vindt in de dienstbetrekking. Er is dus volgens het hof sprake van loon. Dat besparingsvoordeel moet worden gewaardeerd op de waarde in het economische verkeer. Daarbij ziet het hof, onder meer gelet op het kwalitatief hoogstaande niveau van de werkzaamheden, geen reden om het voordeel op een lagere waarde te stellen dan de bedragen die feitelijk door de werkgever aan het belastingadvieskantoor zijn betaald.

 

Let op

Op zich is er niets nieuws onder de zon. De onderhavige verstrekking vormt loon in natura en moet een werkgever altijd in de loonheffingen betrekken. Binnen de belastingdienst gelden overigens bepaalde waarderingsnormen, die echter nog niet officiëel bekend gemaakt zijn. Het is dus niet altijd zo dat de factuurbedragen, die in rekening gebracht worden, belast dienen te worden. Raadpleeg uw adviseur.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.