Logo
  • Partnerbijdrage
  • Achtergrond
  • 12 juni 2023
  • Jurgen Brouwers

Tegemoetkomingen vanuit de Wtl komen te vervallen

In de Voorjaarsnota heeft het kabinet twee wijzigingen aangekondigd in de Wtl die fikse financiële gevolgen kunnen hebben voor jouw organisatie.

Beeld Tegemoetkomingen vanuit de Wtl komen te vervallen

De Wet tegemoetkomingen loondomein biedt kortingen op loonkosten voor werkgevers die oudere, juist jongere of arbeidsgehandicapte medewerkers in dienst hebben. Dit moet bedrijven stimuleren om meer mensen aan te nemen die moeilijk aan een baan kunnen komen.

Gewijzigde voorwaarden in het LIV

Het Lage-inkomensvoordeel (LIV) is een regeling die een tegemoetkoming biedt aan werkgevers die medewerkers in dienst hebben die minimaal 100% en maximaal 125% van het minimum uurloon verdienen. Vanaf kalenderjaar 2024 wordt de bovengrens voor het LIV bijgesteld naar 116%.

Voor medewerkers die nu vallen tussen de bovengrens van 116% en 125%, komt het lage-inkomensvoordeel vanaf 2024 te vervallen. Voor diverse werkgevers betekent dit dat ze rekening moeten houden met een fiks lager voordeel uit deze regeling. De verlaging geldt overigens enkel voor kalenderjaar 2024, vanaf 2025 wordt het LIV sowieso afgeschaft.

Gewijzigde voordelen in de LKV

Vanaf 2026 is het niet meer mogelijk om het LKV toe te passen voor medewerkers die 56 jaar of ouder zijn en vóór indiensttreding een uitkering van UWV kregen of een vergelijkbare uitkering uit een ander EU-land. Uit onderzoek van SEO Economisch Onderzoek is gebleken dat dit loonkostenvoordeel niet of nauwelijks bijdraagt aan een toename in het aannamebeleid van oudere medewerkers. Het afschaffen van de maatregel zal vanaf 2027 leiden tot een besparing van zo’n 60 miljoen per jaar.

Dat de Voorjaarsnota dit jaar een andere melodie zou zingen dan de voorgaande jaren, was te verwachten. Er zijn diverse tegenvallers in de begroting geweest, die worden opgevangen met kleine aanpassingen op verschillende gebieden. Dat voor een werkgever dergelijke tegemoetkomingen niet ‘klein’ zijn, staat wat ons betreft buiten kijf.

OAZ zet zich in om voor haar opdrachtgevers de verschillende beschikbare financiële tegemoetkomingen maximaal te benutten. Ook houden wij onze relaties nauwgezet op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van HR subsidies. Ben jij benieuwd of je optimaal profiteert van de beschikbare subsidies? Doe dan de OAZ Subsidiecheck! Neem contact op met OAZ via info@oaz.nl of bel 088 5600 700, we helpen je graag op weg.

OAZ geeft advies over subsidies en het managen van financiële voordelen en risico’s rondom personeel. OAZ ontzorgt hierin haar klanten en realiseert een optimaal resultaat.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.