Logo
  • Achtergrond
  • 15 januari 2019
  • Robidus

Loondoorbetaling bij loonsanctie UWV: 70% volstaat

Een werkgever die vanwege een gebrek aan re-integratie inspanningen het loon van een zieke werknemer langer dan twee jaar dient door te betalen, kan na de eerste twee jaar volstaan met 70% van het loon. Dat heeft het Hof in Den Haag bepaald.

Beeld Loondoorbetaling bij loonsanctie UWV: 70% volstaat

Een zieke werknemer heeft bij arbeidsongeschiktheid recht op twee jaar loondoorbetaling. Daarna stopt de loondoorbetalingsplicht, tenzij de werkgever zich in die twee jaar niet voldoende heeft ingespannen voor de re-integratie van de zieke werknemer. In dat geval kan het UWV de werkgever maximaal 52 weken een loonsanctie opleggen.

In cao’s is meestal bepaald welk percentage van het loon de werkgever precies dient door te betalen in het eerste en het tweede ziektejaar. In de wet staat dat dit minimaal 70% van het loon moet zijn, met in het eerste jaar het wettelijk minimumloon als ondergrens. Logischerwijs zijn er in een cao meestal geen afspraken gemaakt over hoeveel loon de werkgever dient door te betalen bij een loonsanctie.

 

De diensten van Robidus verlagen uw risico’s van verzuim en arbeidsongeschiktheid door optimale benutting van wettelijke regelingen en het sturen op inzetbaarheid.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.