Logo
  • Blog
  • 28 november 2019

De employee journey: voorbeelden van on-, re- en crossboarding

Het behoud van talenten is minstens zo belangrijk als het aantrekken van nieuwe medewerkers. Maar hoe zorg je ervoor dat medewerkers met plezier naar hun werk komen en bij je blijven? In deze blog neem ik je mee in fase 2 van de employee journey: werken bij de organisatie. Met voorbeelden van Tony’s Chocolonely en VodafoneZiggo.

Als een talent eenmaal aan boord komt bij jouw organisatie, is het belangrijk dat hij continu in zijn keuze wordt bevestigd. Dat betekent dat het verhaal en de belofte van jouw organisatie betekenis krijgen en dat ze in het vervolg van zijn reis worden bevestigd. Een inspirerende werkomgeving met slimme systemen en structuren, maar ook een prettige cultuur die prestaties stimuleert. Een top en leidinggevenden die het goede voorbeeld geven en continue ontwikkelingsmogelijkheden zorgen ervoor dat nieuwe medewerkers hun bijdrage willen en kunnen leveren. Zo versterken medewerker en werkgever elkaar.

Onboarding (de eerste 100 dagen)

Dat bevestigen van die keuze speelt de eerste 100 dagen een grote rol. Geef nieuwe medewerkers een welkom gevoel door een onboardingprogramma samen te stellen, waarbij je ze op gefaseerde wijze laat kennismaken met jouw organisatie. De eerste werkdag is ook van groot belang in de beeldvorming van de nieuwe medewerker: hoe hij wordt ontvangen en of alles voor zijn komst is geregeld. Dat geldt ook voor de begeleiding daarna. Veel organisaties bieden een onboardingprogramma voor de eerste 100 dagen. Zo krijgen nieuwe medewerkers handvatten om zich het verhaal eigen te maken en worden verwachtingen over en weer afgestemd. Met specifieke ontwikkeldoelen en KPI’s draagt de medewerker vervolgens gericht bij aan het realiseren van de strategische doelstellingen van de organisatie.

Starten als nieuwe Tony’s

Het chocolademerk Tony’s Chocolonely begrijpt hoe ze hun nieuwe medewerkers het beste mee kunnen nemen in hun verhaal. Zo stuurt het aan alle nieuwe medewerkers een ‘blije doos’ toe: vol met chocolade, kleding van Tony’s, een boek over het bedrijf en een routekaart voor de eerste drie maanden bij het bedrijf. In de eerste week woon je als nieuwe ‘Tony’ presentaties bij over het bedrijf en leer je wat de verschillende teams doen. Ook krijgt elke nieuwkomer een chocomaatje – een buddy die helpt met de eerste vragen: waar staat de printer, hoe gaat het gaat met lunchen.

Na 100 dagen stopt het niet

Na 100 dagen onboarding stopt de employee journey niet. Houd de medewerker continu op de hoogte van ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie en betrek hem daarbij door met consistent en consequent ritme te communiceren. Betrek medewerkers actief bij waar de organisatie voor staat en voor gaat en laat daarbij ruimte voor dialoog en invulling. Zo brengen medewerkers het verhaal van jouw organisatie in de praktijk en geven zij er zelf mede vorm aan.

Re- en crossboarding

Bij grote verandertrajecten, zoals een grootschalige strategiewijziging, een nieuwe manier van werken, een fusie of overname, verandert het verhaal van de organisatie. Van medewerkers wordt in zo’n geval ander gedrag verwacht. En dus is het van belang om te investeren in een effectief re- of crossboarding-programma waarin je alle medewerkers op consistente wijze meeneemt in het verhaal van de organisatie. Zo’n programma helpt de medewerker om verwachtingen over en weer uit te spreken en zich de nieuwe aspecten snel eigen te maken. Met de juiste informatie en ondersteuning zorg je ervoor dat medewerkers betrokken blijven, weten waar de organisatie naartoe gaat en een actieve bijdrage leveren. Ook is de rol van leidinggevenden cruciaal. Zij informeren, betrekken en motiveren hun medewerkers en zijn zich bewust van de emoties die leven. En zij zijn verantwoordelijk voor het creëren van een werksfeer waarin elke medewerker zich prettig voelt.

Alles Kan bij VodafoneZiggo

Begin 2017 gaan Vodafone en Ziggo samen verder als VodafoneZiggo. In die roerige tijd besteedt het bedrijf extra aandacht aan de alignment van medewerkers. VodafoneZiggo wil de 7.000 medewerkers van de twee separate afdelingen Customer Operations goed meenemen in het nieuwe verhaal van de organisatie. Dat doen ze met de interne campagne ‘Alles Kan’. Deze campagne draait om de juiste mindset en het geloof dat alles kan voor de klanten en dat de medewerkers alles samen voor elkaar krijgen.

Een nieuw verhaal in de journey

Bij grootschalige veranderingen is het noodzakelijk om de employee journey opnieuw onder de loep te nemen. Het verhaal van de organisatie is veranderd, dus er is werk aan de winkel. De belofte aan medewerkers en het verhaal van de organisatie vormen immers het vertrekpunt voor de totale employee journey. Dit nieuwe verhaal moet in alle contactmomenten van de employee journey betekenis krijgen, zodat structureel wordt gewerkt aan de ideale employee experience. Met de employee journey breng je de belangrijkste contactmomenten in kaart en onderzoek je waar de grootste pijn zit. Maak een plan voor de korte en lange termijn om de employee experience af te stemmen op het nieuwe verhaal van de organisatie. Begin binnen. Leiderschap en interne communicatie hebben prioriteit. Die vormen het fundament van een positieve employee experience. 

De huidige employee experience in kaart

Om de ideale employee experience te bereiken, wil je weten wat de huidige employee experience is. In hoeverre ervaren medewerkers goed leiderschap en management, vertrouwen in de organisatie en ondersteuning van collega's? Doen zij betekenisvol werk, krijgen zij feedback en erkenning, ervaren ze autonomie, kunnen ze meepraten en is er sprake van de juiste werk-privébalans? Hoe gelukkig zijn medewerkers nu? En wat kun je als organisatie doen om dat te verbeteren? Om deze inzichten te verzamelen, doen veel organisaties slechts een keer per jaar een medewerkerstevredenheidonderzoek, terwijl behoeften van medewerkers tegenwoordig snel veranderen. Bovendien is de medewerker van vandaag zeer bereid om zijn mening of beoordeling te geven, zolang het maar snel en doelgericht kan en met de wetenschap dat er ook echt iets mee gebeurt. Nieuwe technologie maakt het mogelijk om vaker of continu kleine metingen te doen. Op basis van deze inzichten kunnen HR en de rest van de organisatie doelgericht werken aan de ideale employee experience.

Factoren die de employee experience bepalen

Veel verschillende factoren bepalen of een medewerker blij is in zijn werk en bereid is elke dag het beste van zichzelf te geven. Er is in het dienstverband van medewerkers een aantal essentiële momenten waarop een medewerker kan besluiten te vertrekken of juist besluit zijn carrière bij dezelfde werkgever te vervolgen. Vul deze momenten op de juiste manier in, zodat je als organisatie de employee experience positief beïnvloedt.

Lees meer over de employee journey in zijn geheel of fase 1 oriënteren en solliciteren met voorbeelden bij Blendle en Johnson&Johnson.

 

 

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.