Logo
  • Nieuws
  • 15 juli 2021
  • Bron: Driessen Groep

HRM'ers en medewerkers publieke sector: aantal zaken verbeterd sinds de coronacrisis

Welke impact heeft de coronacrisis gehad op de werkzaamheden voor (semi) ambtenaren? Organisaties hebben er razendsnel voor gezorgd dat medewerkers hun werk zo goed mogelijk konden blijven doen. En dat is terug te zien in de cijfers van de HRM Barometer 2021 – 2022 van Driessen Groep. HRM-professionals en medewerkers geven unaniem aan dat een aantal zaken verbeterd is sinds de coronacrisis. 

Beeld HRM'ers en medewerkers publieke sector: aantal zaken verbeterd sinds de coronacrisis

Denk hierbij aan: ‘communicatie vanuit de directie’, ‘waardering voor het werk’, ‘ontwikkelingsmogelijkheden’ en ‘aandacht voor vitaliteit, werkgeluk en werkdruk’. Stuk voor stuk thema’s die zowel werkgevers als werknemers als ‘beter’ ervaren sinds maart 2020. Met als koploper: 'aandacht voor vitaliteit'. Het thema ‘ontwikkeling’ blijft iets achter, wat te verklaren is, het lijkt erop dat veel organisaties de crisis hebben gebruikt om orde op zaken te stellen.

In het onderzoek worden zowel HRM-professionals (beïnvloeders en mede verantwoordelijken op het gebied van HRM) als medewerkers uit de publieke sector bevraagd. ‘Welzijn’, ‘gezondheid’ en ‘vitaliteit van medewerkers’ worden als topprioriteit benoemd door HRM-professionals in de sectoren zorg, onderwijs, overheid en cultuur. Ook het thema ‘opleiding en ontwikkeling’ is belangrijker dan ooit tevoren. Daarnaast staan ‘werkgeluk’ en ‘goed werkgeverschap’ hoog op het lijstje.

Medewerkers vinden welzijn, gezondheid, vitaliteit en werkgeluk het belangrijkst

Dit is redelijk in lijn met waar medewerkers vinden dat HRM zich op moet focussen. Zij vinden dat er aandacht moet zijn voor ‘welzijn’, ‘gezondheid en vitaliteit’ én ‘werkgeluk’. Ook ‘salaris’ en ‘arbeidsvoorwaarden’ worden nadrukkelijk als aandachtsgebied benoemd.

HRM-thema’s verschillen per sector

De HR-thema’s tussen de deelsectoren overheid, onderwijs, zorg en cultuur verschillen onderling. Zo is ‘diversiteit en inclusie’ in de cultuursector het op één na belangrijkste thema. In de andere sectoren speelt dit thema veel minder. Binnen de overheid blijkt ‘werkgeluk’ geen zwaarwegend thema meer te zijn. Het onderwijs heeft minder aandacht voor ‘salaris en arbeidsvoorwaarden’ en, evenals de overheid, juist veel meer aandacht voor ‘strategische personeelsplanning’.

Dreigend personeeltekort niet op te vangen

Verder blijkt dat de publieke sector niet in staat is om een dreigende personeelstekort op te vangen. Bijna 20% van medewerkers overweegt een andere baan als ze weer volledig op kantoor moeten werken na Corona. Verder blijkt dat een veilige omgeving van cruciaal belang is in de publieke sector.

 

 

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.