Logo
  • Achtergrond
  • 16 april 2015
  • Peter Runhaar

Leidinggevende belangrijk bij signaleren werkstress

De leidinggevende signaleert werkstress van een medewerker vaak eerder dan de medewerker zelf of de HR-professional. Dat blijkt uit onderzoek dat Arbo Unie onder Human Resource Managers deed naar het voorkomen van werkstress.

Beeld Leidinggevende belangrijk bij signaleren werkstress

Een ruime meerderheid van de ondervraagden, namelijk 62 procent, geeft aan dat de leidinggevende al vroeg het risico van werkstress bij een werknemer signaleert. Vaak nog voordat iemand zichtbare klachten ervaart. Volgens 48 procent is de werknemer zelf degene die het risico op stress in een vroeg stadium herkent. HR-professional zien in 33 procent van de gevallen het risico op te hoge werkstress aankomen. En tegelijkertijd meldt 42 procent van de deelnemers aan de enquête dat niemand in de organisatie op tijd die signalen opvangt (Nota Bene: op de vraag waren meerdere antwoorden mogelijk).

Aandachtspunten rol leidinggevende

Het herkennen van signalen van werkstress in een zo vroeg mogelijk stadium is van belang. Een derde van het ziekteverzuim in Nederland is het gevolg van werkgerelateerde psychische klachten. Werkgevers die zich proactief inspannen om uitval als gevolg van werkstress te voorkomen, bewijzen uiteraard hun werknemers én zichzelf een goede dienst. Arbo Unie benoemt een aantal aandachtspunten met betrekking tot de rol van de leidinggevende:

  • Voldoende kennis van en ervaring met het (h)erkennen van stresssignalen en goede communicatieve vaardigheden helpen uitval voorkomen. Met training en voorlichting zijn hier grote stappen te maken.
  • Persoonlijkheid en eigen normen en waarden van de leidinggevende beïnvloeden de communicatie. Iemand die moeite heeft met emoties, stelt andere vragen dan iemand die open is. Zelfreflectie en zelfinzicht – waar ook met trainingen aan te werken is - kan waardevol zijn.
  • De organisatiecultuur: voelen mensen zich veilig om lastige onderwerpen te delen met collega’s? Is het geaccepteerd om hulp te vragen? Maak zaken bespreekbaar om veranderingen op gang te brengen.
  • Ook de eigen werkstress van de leidinggevende speelt een rol. Zorg daarom voor beleid waarin ook aan het welbevinden van leidinggevende is gedacht, bijvoorbeeld door het inzetten van coaching of onderlinge intervisies.

Dit artikel wordt u aangeboden door Arbo Unie

Arbo Unie is een groep gedreven professionals in de bedrijfsgezondheidszorg, die organisaties vooruit brengt. Wij helpen mensen een leven lang optimaal te laten werken. Op een gezonde, veilige en productieve manier, zodat ze al hun mogelijkheden ten volle kunnen benutten. Arbo Unie is er voor organisaties in Nederland, die de filosofie van duurzame inzetbaarheid delen en die willen investeren in mensen.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.