Logo
  • Partnerbijdrage
  • Achtergrond
  • 30 oktober 2023
  • Bron: Arbo Unie

Integrale aanpak verzuim, preventie en amplitie: ‘Optimale inzetbaarheid vraagt om aandacht voor alle medewerkers’

De bedrijfsgezondheidszorg houdt zich nog altijd vooral bezig met verzuimbegeleiding en -preventie. Terwijl verreweg de meeste mensen gewoon lekker aan het werk zijn. In deze snel veranderende arbeidsmarkt, waarin schaarste om zich heen grijpt, is het belangrijker dan ooit om je medewerkers de volle aandacht te geven. Arbo Unie maakt hier werk van met een geïntegreerde aanpak op het gebied van verzuim, preventie en amplitie (gedragsverandering), gebaseerd op de nieuwste wetenschappelijke inzichten.

Beeld Integrale aanpak verzuim, preventie en amplitie: ‘Optimale inzetbaarheid vraagt om aandacht voor alle medewerkers’

Arbo Unie beweegt zich nadrukkelijk op drie domeinen - verzuim, preventie en amplitie – en heeft de afgelopen jaren op al die domeinen grote verbeteringen doorgevoerd. Zo betekende de introductie van In.zicht en de daaraan gekoppelde herstelpaden een mooie sprong voorwaarts in verzuimbegeleiding. Ron Ansem, health officer bij Arbo Unie: “Met In.zicht hebben we een wetenschappelijk onderbouwd instrument ontwikkeld waarmee we al in een vroeg stadium – binnen een week na ziekmelding – heel accuraat kunnen beoordelen of langdurig verzuim dreigt. Dit heeft als voordeel dat we daardoor snel kunnen starten met interventies die herstel bevorderen, om zo de verzuimduur te verkorten.”

‘Een snelle beoordeling en gerichte interventies loont’

Gestructureerde, gerichte aanpak met herstelpaden

In.zicht helpt bovendien om zieke medewerkers voor te sorteren op een gerichte aanpak. Ansem: “Voor verschillende verzuimoorzaken, zoals psychische klachten, klachten aan het bewegingsapparaat, kanker en hart- en vaatziekten, hebben we verschillende ‘herstelpaden’ ingericht. Daarin doorlopen we in multidisciplinaire teams heel gestructureerd een soort ‘spoorboekje’: wanneer en hoe vaak zien we zieke medewerkers? Wanneer moeten welke professionals meekijken om het herstel met een interventie te bevorderen? Om op die manier vinger aan de pols te houden en direct te kunnen bijsturen wanneer de situatie daarom vraagt.”

Veelbelovende resultaten met vroegherkenningsinstrument

De gedachte achter de herstelpaden is dat een uniforme, geprotocolleerde werkwijze betere resultaten oplevert. “Zeker wanneer die werkwijzen gebaseerd zijn op bewezen richtlijnen en actuele inzichten, zoals bij ons”, zegt Ansem. “De resultaten laten dat zien. In.zicht geeft in 93 procent van de gevallen een betrouwbare voorspelling. Daarmee is het een van de beste vroegherkenningsinstrumenten ter wereld. En doordat we medewerkers eerder zien, filteren we die paar procent waar In.zicht ernaast zit, er snel uit. Bij organisaties waar Arbo Unie al langer met herstelpaden werkt, zien we ook dat onze aanpak met snelle beoordeling en gerichte interventies loont. Uit onze eerste cijfers blijkt dat medewerkers die het herstelpad voor psychische klachten doorlopen, hun werk 20 tot 30 dagen sneller hervatten dan medewerkers die niet in een herstelpad zitten. Tegelijkertijd loopt de instroom in de WIA met ongeveer 25% terug. Dat zijn zeer veelbelovende resultaten.”

Multidisciplinaire aanpak

Een multidisciplinaire aanpak en uniforme werkwijze op grond van wetenschappelijke inzichten zijn ook kenmerkend voor hoe Arbo Unie preventie aanvliegt. “We adviseren organisaties op een breed scala aan onderwerpen die hiermee te maken hebben”, vertelt Ina Marsman, eveneens health officer bij Arbo Unie. “Vaak met de RI&E als vertrekpunt op organisatieniveau en daarna het PMO als belangrijk hulpmiddel om in te zoomen. Het mooie is dat wij alle disciplines in eigen huis hebben om arbeidsrisico’s deskundig te inventariseren, analyseren en helpen verkleinen. Van ergonomen tot arbeidshygiënisten, arbeids-en-organisatiedeskundigen en veiligheidskundigen. Die bovendien een goed netwerk hebben in de academische wereld, zodat we de nieuwste inzichten altijd in beeld hebben.”

‘Het Work Home Resources model zoomt niet alleen in op werk, maar ook op wat er thuis speelt en persoonlijke eigenschappen die een rol spelen bij stress’

Vernieuwd PMO met brede insteek

Dit heeft onder andere geleid tot een belangrijke innovatie in het PMO. Marsman: “Ons vernieuwde PMO, Kr8werk, brengt stress – het grootste verzuimrisico in organisaties - in kaart aan de hand van het Work Home Resources model. Een goed onderbouwd model dat niet alleen inzoomt op werk, maar ook op wat er thuis speelt en persoonlijke eigenschappen die een rol spelen bij stress. De vragenlijst die we hiervoor ontwikkeld hebben, is ook weer wetenschappelijk getoetst. Daardoor zijn we beter in staat om aan de hand van de resultaten te zien welke factoren in een organisatie en bij individuele medewerkers stressverhogend werken. En kunnen we ook beter en gerichter adviseren over vervolgstappen om de mentale veerkracht te vergroten. In onderlinge samenhang.”

Amplitie oftewel energie vergroten

Naast verzuimbegeleiding en -preventie richt Arbo Unie zich ook steeds nadrukkelijker op al die medewerkers die dagelijks actief aan het werk zijn. “Dat is de overgrote meerderheid, die ook aandacht kan gebruiken om de energie te vergroten. Wij kijken daarom vooral naar die grote groep: hoe kunnen we die versterken?” Aan het woord is Peggy Pieters. Zij is consultant energie en gezondheid bij Halo, een nieuw label dat Arbo Unie speciaal in het leven heeft geroepen om de energie van werkenden en organisaties te vergroten. “Het belang hiervan is niet te onderschatten”, vervolgt ze. “Zeker in deze tijd waarin de arbeidsmarkt steeds krapper wordt en digitalisering onze werkrealiteit transformeert. Mensen hebben hierdoor ook andere behoeftes. Ze zijn veel meer dan voorheen op zoek naar vitaliteit, zingeving en verbinding. Halo ontwikkelt HR-beleid dat zorgt voor meer energie, verbinding en betere prestaties. Dat de positieve aspecten van werkbeleving versterkt en het welzijn van medewerkers vergroot. Dat noemen we amplitie. Met onze methode geven we hier invulling aan, op individueel, team en organisatieniveau.”

Positieve insteek voor gedragsverandering

Peggy merkt dat amplitie vraagt om een mindshift. “In Nederland is bedrijfsgezondheidszorg nog vooral gericht op verzuim en preventie. Wij redeneren vanuit aandacht en denken vanuit talenten en de kracht van mensen en organisaties. Wij kiezen voor een positieve insteek om gedragsverandering te bewerkstelligen. Op een positieve manier en enthousiasmerend, met interventies die de verbinding van medewerkers met elkaar, hun team en organisatie versterken en die medewerkers energie geven. Zo hebben we Halo-zone, waarbij medewerkers bijvoorbeeld aan de slag gaan met uitdagende, ludieke teamchallenges, afgestemd op de organisatie. Of Halo-habits, een online game waarin medewerkers aan de slag gaan met persoonlijke doelen, bijvoorbeeld rondom bewegen of gezonde voeding. Alle onderdelen hangen met elkaar samen. En in onze hele aanpak combineren we de inzichten van de gezondste leefgebieden met de basisprincipes van gedragsverandering. Ook in dit domein is onze aanpak dus wetenschappelijk onderbouwd. En we organiseren het zo dat de activiteiten goed in te passen zijn in het reguliere werk, wat de kans op succes verder vergroot. Dat betekent onder meer: energieke en gezonde medewerkers, betere prestaties, bloeiende teams en organisatieontwikkeling.”

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.