Logo
  • Achtergrond
  • 12 januari 2023
  • Bron: Arbo Unie

Wordt 2023 het jaar van de aandacht?

Je medewerkers maken je organisatie. In hun welbevinden is echte, oprechte aandacht hét sleutelbegrip. Medewerkers die steun ervaren van hun leidinggevende zijn gemotiveerder en ervaren minder stress. Ook het tegenovergestelde is waar: achter veel vertrek en ziekmeldingen gaat diepe ontevredenheid met het management schuil. Hoe voorkom je dat?

Beeld Wordt 2023 het jaar van de aandacht?

Oog voor je medewerkers als verzuimpreventie

Diverse studies tonen een verband aan tussen verzuim en onvrede met het leiderschap. Het Zweeds Karolinska Instituut deed onderzoek onder 3000 werkenden in heel Europa en concludeerde dat er zelfs een rechtstreekse relatie bestaat tussen slecht leiderschap en hartklachten. Dichter bij huis laat ander onderzoek zien dat onder een slechte leidinggevende bijna de helft van de medewerkers motivatieproblemen heeft. “Een kwart raakt zelfs zwaar gedemotiveerd”, zegt Wil Stoffer, bedrijfsmaatschappelijk werker bij Arbo Unie. “Ook bij medewerkers die ik begeleid, kom ik dit tegen: dat mensen zich niet gezien of gewaardeerd voelen door hun leidinggevende. Dan brokkelt het werkgeluk af. Terwijl je met oprechte belangstelling kunt bereiken dat je medewerkers zich juist meer verbonden voelen met hun taken en je organisatie. Dan gaat de energie weer stromen en komen mensen fluitend naar hun werk.”

Aandacht schept vertrouwen

Daarbij draait het niet alleen om oog voor de talenten en vaardigheden van medewerkers, benadrukt Wil. “Ook buiten het werk kan er van alles spelen wat van invloed is op hoe iemand functioneert: een relatie die stukloopt, financiële problemen, je moeder wordt ziek, een conflict met de buren, opvoedingsproblemen. Allemaal situaties waarin medewerkers meer risico lopen om uit te vallen. En waarbij je als leidinggevende het verschil kan maken. Gewoon door ruimte te geven en geregeld te informeren: hoe gaat het vandaag? Loop je tegen dingen aan en hoe kunnen wij daarbij helpen? Bij vergelijkbare problematiek zie je dat medewerkers die sociale steun ervaren vaker overeind blijven dan anderen voor wie dat niet geldt. Omdat je daarmee vertrouwen schept en op die manier veel stress wegneemt. Met aandacht kun je dus veel kosten, maar ook veel persoonlijk leed voorkomen.”

Beleid geeft duidelijkheid

Hoe geef je als leidinggevende – of als organisatie – je medewerkers de aandacht waaraan ze behoefte hebben, ook als je van nature misschien meer gericht bent op resultaten en cijfers? “Een belangrijke stap is dat je daar als organisatie beleid op maakt”, zegt Wil. “Dat je afspraken vastlegt over hoe je omgaat met medewerkers die bijvoorbeeld in een mantelzorgsituatie zitten, of van wie een naaste overlijdt. Werkgevers zijn daar soms huiverig voor omdat elke situatie om maatwerk vraagt. Als de ene medewerker na het verlies van een dierbare maanden thuis blijft, kun je dan een ander na drie dagen weer laten komen? Krijg je dan geen scheve gezichten? Toch is dat geen reden om dan maar van beleid af te zien. Iedereen snapt dat dit maatwerk is. Met beleid geef je daar juist duidelijkheid over, en weten medewerkers ook waar ze op kunnen rekenen. Arbo Unie adviseert daar graag bij.” 

Aandacht geven kun je leren

Ook voor leidinggevenden heeft Wil een aantal adviezen:

  • Ken je medewerkers. Wees geen ‘excel’-manager, die de indruk wekt alleen te kijken naar cijfers, maar toon interesse in je medewerkers. Vraag regelmatig hoe het gaat, of ze het nog naar hun zin hebben, of ze het niet te druk hebben, waar ze behoefte aan hebben. Maak daar ruimte voor en wacht niet tot het volgende functioneringsgesprek.
  • Praat niet alleen over werk, maar informeer ook naar hoe het thuis gaat en wat iemand in het weekend heeft gedaan. Zo kun je wat er op het werk gebeurt al snel beter plaatsen. En je ontdekt misschien ook nog onvermoede talenten bij je medewerkers.
  • Bied steun aan medewerkers in stressvolle situaties. Of die stressfactoren nu op het werk spelen of op het thuisfront. Je hoeft de problemen niet voor hen op te lossen, maar kunt wel in oplossingen faciliteren. Vraag wat ze zelf al gedaan hebben of zouden kunnen doen en hoe jij daarbij kunt helpen. Op die manier houden ze zelf de regie.
  • Is aandacht geven niet je sterkste punt? Wees je daar dan van bewust en maak er actief tijd voor vrij in je agenda. Het is ook goed om af en toe met collega-leidinggevenden en je eigen leidinggevende te sparren over je meer mensgericht kunt leidinggeven. 
  • Of vraag het aan je medewerkers zelf. Daar is lef voor nodig, maar het levert veel op. Als je je als leidinggevende kwetsbaar opstelt en je menselijke kant laat zien, oogst je zelf ook meer waardering. Zo werken de voordelen twee kanten op.

Meer weten?

Wil je meer weten over hoe Arbo Unie kan helpen de veerkracht van je medewerkers en je organisatie te versterken? Neem contact op met Wil Stoffer via wil.stoffer@arbounie.nl.

Arbo Unie is een groep gedreven professionals in de bedrijfsgezondheidszorg, die organisaties vooruit brengt. Wij helpen mensen een leven lang optimaal te laten werken. Op een gezonde, veilige en productieve manier, zodat ze al hun mogelijkheden ten volle kunnen benutten. Arbo Unie is er voor organisaties in Nederland, die de filosofie van duurzame inzetbaarheid delen en die willen investeren in mensen.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.