Logo
  • Persbericht
  • 23 april 2018
  • Arbo Unie

Verbanen helpt medewerkers aan werk dat past bij hun gezondheid en talenten

Arbo Unie breidt haar dienstverlening uit met de introductie van bedrijfsonderdeel Verbanen, dat zich richt op de begeleiding en herplaatsing van werknemers die zijn vastgelopen in hun huidige baan. Onderscheidend daarbij is de focus op de gezondheid: we kijken niet alleen naar wat iemand wil, maar juist ook naar wat iemand kan qua talenten en gezondheid. Deze unieke combinatie is de meest doeltreffende manier om het plaatsingspercentage te verhogen en mensen echt verder te helpen in hun werk.

Beeld Verbanen helpt medewerkers aan werk dat past bij hun gezondheid en talenten

We werken steeds langer door. Zeker in fysiek of psychisch zware beroepen is dat niet voor iedereen even makkelijk. Wanneer er een risico bestaat dat mensen hun huidige functie niet kunnen volhouden, biedt Verbanen een alternatief voor het vinden van een andere baan, die optimaal aansluit bij de eigen gezondheid en de talenten. De beste manier om tot in lengte van jaren met plezier aan het werk te kunnen blijven.

Verbanen is vooral voor medewerkers die om wat voor reden dan ook niet meer op hun plek zitten in de huidige baan en voor de re-integratie begeleiding in het kader van het tweede spoor van de Wet verbetering Poortwachter.

‘Door de nadrukkelijke koppeling met de gezondheid en de nieuwe loopbaan verminderen we het risico op bijvoorbeeld uitval door verzuim op korte termijn, maar ook op verminderde duurzame inzetbaarheid op lange termijn. Het geeft de vastgelopen werknemer weer zicht op inkomenszekerheid en grip op zijn of haar loopbaan met als doel om een leven lang optimaal te kunnen blijven werken’, aldus Rik Nijkamp, bedenker en initiatiefnemer van Verbanen binnen Arbo Unie.

De dienstverlening van Verbanen is vanaf 1 maart 2018 gestart in Rotterdam voor de regio Zuid Holland, Zeeland en West Brabant. In de loop van dit jaar volgt uitbreiding naar Amsterdam en Haarlem voor de regio Noord-Holland.

Arbo Unie is een groep gedreven professionals in de bedrijfsgezondheidszorg, die organisaties vooruit brengt. Wij helpen mensen een leven lang optimaal te laten werken. Op een gezonde, veilige en productieve manier, zodat ze al hun mogelijkheden ten volle kunnen benutten. Arbo Unie is er voor organisaties in Nederland, die de filosofie van duurzame inzetbaarheid delen en die willen investeren in mensen.

Producttips