Logo
  • Persbericht
  • 18 maart 2022

Stressklachten ontrafeld met Kr8werk

Een op de zes werkenden heeft last van burn-outklachten. Reden te meer om stress in je organisatie in kaart te brengen, inclusief de oorzaken. Kr8werk, het vernieuwde Preventief Medisch Onderzoek (PMO) van Arbo Unie, doet dit met het wetenschappelijk onderbouwde Work Home Resources model. Wat houdt dat in en wat betekent dat voor je medewerkers en je organisatie?

Beeld Stressklachten ontrafeld met Kr8werk

“Als medewerkers stress ervaren en daardoor zelfs uitvallen, speelt er eigenlijk vaak meer dan alleen factoren op het werk”, zegt Jos Lemaire, strategisch arbeids- en organisatieadviseur bij Arbo Unie. “Denk aan mantelzorgtaken die een zware wissel trekken, financiële problemen of individuele kenmerken zoals perfectionisme. Om op een bredere manier naar stressklachten te kijken bij medewerkers, gebruiken wij het Work Home Resources model. Dit model zoomt niet alleen in op werk, maar neemt ook mee wat er thuis speelt en welke persoonlijke eigenschappen uitputting in de hand werken of daar juist tegen beschermen. En het model voegt nóg iets toe aan de gangbare benadering van stress, namelijk dat het zich sterk richt op het aanboren van energiebronnen. Want het probleem is vaak niet alleen dat iemand te veel energie verbruikt, maar dat er juist te weinig energie bij komt.”

Eén verbindend model

Het Work Home Resources model vormt nu ook de stevige basis van de onderdelen van Kr8werk die ingaan op stress bij medewerkers. Jos: “De vragenlijst is wetenschappelijk getoetst. Daardoor zijn we beter in staat om aan de hand van de resultaten te zien welke factoren in een organisatie en bij individuele medewerkers stress verhogend werken. En hoe die factoren onderling samenhangen. Zo kunnen we ook beter en gerichter adviseren over vervolgstappen om het mentale kapitaal te vergroten.”

Gedetailleerde analyses

Daarbij helpt ook de analysetool voor Kr8werk waar Jos zich intensief mee beziggehouden heeft. “Hiermee krijgen medewerkers in één oogopslag de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek te zien. Via infographics kunnen ze precies zien waar hun energiebronnen en energielekken zitten. Daarbij kunnen we ook inzoomen op afzonderlijke afdelingen, leeftijdsgroepen, mannen, vrouwen, noem maar op. Zo krijg je dus heel snel in beeld hoeveel medewerkers in je organisatie risico lopen, waar die medewerkers zitten en of dat bijvoorbeeld zit in de verbinding, in de cultuur of andere factoren.”

Vergelijking met andere organisaties

Dit gedetailleerde, heldere inzicht vergroot de toegevoegde waarde van Kr8werk voor jouw organisatie. “Zo krijg je informatie over waar de knelpunten in je organisatie zitten en hoe die ontstaan. Op deze manier kunnen we samen en met een gericht advies van onze kant deze knelpunten oplossen. Met de eenduidige data die Kr8werk oplevert, krijg je inzicht in hoe jouw organisatie scoort ten opzichte van andere organisaties – in dezelfde sector en daarbuiten. Juist deze interessante inzichten van het krachtige en nieuwe PMO zorgt voor vooruitgang in vitaliteit voor jouw organisatie.”

Meer weten?

Meer over Kr8werk, het vernieuwde PMO van Arbo Unie, lees je hier. Wil je meer weten over het Work Home Resources model en/of wat Kr8werk voor jouw organisatie kan betekenen? Neem dan contact op met Jos.Lemaire@arbounie.nl of stuur een e-mail naar informatie@kr8werkvitaliteit.nl

Arbo Unie is een groep gedreven professionals in de bedrijfsgezondheidszorg, die organisaties vooruit brengt. Wij helpen mensen een leven lang optimaal te laten werken. Op een gezonde, veilige en productieve manier, zodat ze al hun mogelijkheden ten volle kunnen benutten. Arbo Unie is er voor organisaties in Nederland, die de filosofie van duurzame inzetbaarheid delen en die willen investeren in mensen.