Logo
  • Persbericht
  • 13 november 2019
  • ArboUnie

Oplossing voor terugdringen ziekteverzuim door werkstress: kijk naar energiebronnen in plaats van de hoeveelheid werk

Hoe meer energiebronnen werkenden kunnen aanboren, hoe kleiner de kans op uitval.

Verzuim door stress kostte in 2017 2,8 miljard euro, zo berekende TNO. Met alleen maar stijgende percentages van werkenden met stress, neemt dit bedrag de komende jaren toe. Meer dan de hoogste tijd om het voorkomen van teveel werkstress echt goed aan te pakken. Uit onderzoek van Arbo Unie blijkt dat goed opladen meer positieve effecten heeft dan minder werken.

Beeld Oplossing voor terugdringen ziekteverzuim door werkstress: kijk naar energiebronnen in plaats van de hoeveelheid werk

Arbo Unie deed in aanloop naar de Week van de Werkstress onderzoek in eigen data. De conclusies zijn gebaseerd op representatieve gegevens van meer dan 20.000 werkenden, die over meerdere jaren zijn verzameld. Op basis van vragen zoals over de mate van ontspanning, de werksituatie en functie wordt gekeken naar het stressniveau en de herstelfactoren bij medewerkers.

Uit het onderzoek komt duidelijk naar voren dat hoe meer energiebronnen werkenden kunnen aanboren, hoe kleiner de kans op uitval is. Dit ondersteunt de aanpak van Arbo Unie, die er bij het voorkomen van stress en burn-out vanuit gaat dat werkenden moeten kunnen beschikken over voldoende autonomie, verbinding en ruimte hebben om zichzelf te kunnen ontwikkelen.

Autonomie en verbinding verminderen stressklachten

Stressexpert Jan van den Hoogen van Arbo Unie: “Veel gehoorde klachten van mensen met overmatige stress zijn: ‘Het lukt niet meer om mij te kunnen ontspannen’ of ‘het weekend is niet meer genoeg om op te kunnen laden’. Niet meer kunnen ontspannen en dus niet meer kunnen opladen, eisen op den duur een zware tol. Het is van fundamenteel belang dat na inspanning, ontspanning komt. Ons onderzoek laat duidelijk zien dat het daar bij velen aan ontbreekt: bijna 1/3 van de werkenden (28 procent) uit het onderzoek komen te weinig toe aan goede ontspanning en ervaren onvoldoende steun van collega’s”.

Energiebronnen aanboren

“Mensen die goed weten te ontspannen, en dus meer gevoel voor autonomie hebben om hersteltijd te vinden, ervaren significant minder stressklachten. Een goede onderlinge sfeer op de werkvloer, vermindert in de helft van alle gevallen de stress. Echt kunnen ontspannen gaat niet over even een uurtje op de bank zitten. Waar krijgt iemand energie van? Hoe zorg je ervoor dat mensen de volgende dag weer vol energie aan de slag gaan en de stress niet dag in dag uit opbouwt? Samen met werkgevers en HR-managers kijken we naar deze vragen. Hier is veel winst te behalen als het gaat om het echt voorkomen van burn-out, sterker nog: je hebt zo veel meer kans dat mensen met plezier aan het werk zijn en blijven.“, aldus Jan van den Hoogen van Arbo Unie. De aanpak van Arbo Unie is ook gebaseerd op het vergroten van de energie- en hulpbronnen.

Arbo Unie is een groep gedreven professionals in de bedrijfsgezondheidszorg, die organisaties vooruit brengt. Wij helpen mensen een leven lang optimaal te laten werken. Op een gezonde, veilige en productieve manier, zodat ze al hun mogelijkheden ten volle kunnen benutten. Arbo Unie is er voor organisaties in Nederland, die de filosofie van duurzame inzetbaarheid delen en die willen investeren in mensen.

Producttips