Logo

Monique van de Graaf

Pasfoto
Functie:Arbeidsjurist en sociale zekerheidsexpert bij Fokker
Organisatie:Van de Graaf Juridisch Advies
Monique van de Graaf is werkzaam als arbeidsjurist bij Fokker Technologies Holding B.V. Zij is gespecialiseerd in het arbeids- en sociaalzekerheidsrecht. Monique adviseert bedrijven en instellingen over (collectief) ontslag, overgang van onderneming en medezeggenschap. Een belangrijk deel van haar huidige werk bestaat uit het overleggen met de vakverenigingen en de medezeggenschap, het verzorgen van beleidsmatige adviezen, het adviseren van de afdeling HRM en het procederen. Monique is daarnaast werkzaam als zelfstandige en in die hoedanigheid auteur van de boeken: • Arbeidsrecht voor de professional • Sociale zekerheid voor de professional Deze boeken worden jaarlijks geactualiseerd en bevatten veel praktische informatie met verwijzing naar belangrijke wet- en regelgeving. Daarnaast geeft Monique ook trainingen en opleidingen op het gebied van Arbeidsrecht en Sociale zekerheid en schrijft ze veel artikelen voor HR Praktijk Premium!

Bijdragen

  • 8 april 2015

    Dat klopt nu nog wel maar met de invoering van het wetsvoorstel doorwerken na de AOW-leeftijd (wetsvoorstel nr. 34.073) wordt een beperkt recht op ZW-uitkering geïntroduceerd van 13 weken.

  • 11 maart 2014

    De aanzegtermijn (artikel 7:668 BW nieuw) geldt ook voor bestaande contracten met dien verstande dat er een overgangstermijn van een maand geldt. Dit betekent concreet dat u bij contracten die eindigen op of na 1 augustus 2014 minimaal een maand van tevoren dus op of na 1 juli (afhankelijk van de einddatum) moet laten weten of u het contract verlengt en zo ja onder welke voorwaarden. Een optie is standaard in nieuwe tijdelijke arbeidsovereenkomsten die eindigen op een kalenderdatum al onder verwijzing naar het nieuwe recht en naar het artikel over de aanzegtermijn op te nemen dat het contract zal eindigen. U kunt u dan altijd later nog bedenken en toch aangeven dat u de werknemer wilt behouden. U loopt dan uiteraard altijd wel het risico dat de werknemer zich al elders succesvol is gaan oriënteren.