Logo

Monique van de Graaf

Pasfoto
Functie:Arbeidsjurist / register arbeidsdeskundige / vertrouwenspersoon at Hart voor Arbeid
Organisatie:C-support | Hart voor Arbeid
Na jaren in het bedrijfsleven gewerkt te hebben en daarnaast werkzaam te zijn geweest als hybride zelfstandige, heb ik in september 2015 de stap naar het volledig zelfstandig ondernemerschap gewaagd. Van die keuze heb ik geen dag spijt gehad. Mijn werkzaamheden zijn zeer diverse van aard. Zo ben ik beschikbaar voor interim HRM opdrachten en verzorg ik regelmatig trainingen en presentaties op het terrein van het arbeids- en sociaal zekerheidsrecht voor diverse opdrachtgevers (OSR, SOSV, ARTRA, NCOI, SV Land). Daarnaast ben ik hoofdredacteur van de kennisbank HR Praktijk Premium (https://premium.hrpraktijk.nl). Ook ben ik co-auteur van de volgende publicaties: De Kleine Gids voor Sociale Zekerheid; het Handboek voor de Flexbranche; De Grote Almanak voor informatie en advies. Verder ben ik voorzitter van een aantal klachtencommissies in de zorg en de industrie en ben ik register vertrouwenspersoon. Tevens doe ik regelmatig signaal- en cultuuronderzoeken bij bedrijven.

Bijdragen

  • 8 april 2015

    Dat klopt nu nog wel maar met de invoering van het wetsvoorstel doorwerken na de AOW-leeftijd (wetsvoorstel nr. 34.073) wordt een beperkt recht op ZW-uitkering geïntroduceerd van 13 weken.

  • 11 maart 2014

    De aanzegtermijn (artikel 7:668 BW nieuw) geldt ook voor bestaande contracten met dien verstande dat er een overgangstermijn van een maand geldt. Dit betekent concreet dat u bij contracten die eindigen op of na 1 augustus 2014 minimaal een maand van tevoren dus op of na 1 juli (afhankelijk van de einddatum) moet laten weten of u het contract verlengt en zo ja onder welke voorwaarden. Een optie is standaard in nieuwe tijdelijke arbeidsovereenkomsten die eindigen op een kalenderdatum al onder verwijzing naar het nieuwe recht en naar het artikel over de aanzegtermijn op te nemen dat het contract zal eindigen. U kunt u dan altijd later nog bedenken en toch aangeven dat u de werknemer wilt behouden. U loopt dan uiteraard altijd wel het risico dat de werknemer zich al elders succesvol is gaan oriënteren.