Logo
  • Opinie
  • 19 maart 2020

Doorbetaling uitzendkracht tijdens ziekte of ongeval

In een aan het gerechtshof Den Haag voorgelegde zaak was een uitzendkracht tijdens zijn werk met zijn hand in een machine gekomen. Aangezien het uitzendbeding, een ontbindende voorwaarde die onder andere bepaalt dat bij ziekte het dienstverband eindigt, van toepassing was weigerde het uitzendbureau het loon door te betalen.

Het gerechtshof stelt vast dat er een opzegverbod in de wet staat. Tot 1 juli 2015 was het op grond van de wet nog mogelijk hier in een cao van af te wijken. Dit was zowel in de ABU cao als in de NBBU gebeurd. Dit uitzendbeding geldt voor uitzendkrachten die minder dan 78 weken voor het uitzendbureau hebben gewerkt.

Als gevolg van de invoering van de Wet werk en zekerheid is per 1 juli 2015 deze mogelijkheid om bij cao af te wijken van het opzegverbod tijdens ziekte vervallen. Vanaf 1 juli 2015 is het uitzendbeding bij ziekte of arbeidsongeschiktheid dan ook in strijd met de wet.

Gerechtshof Den Haag 17 maart 2020, ECLI:NL:GHDHA:2020:460

 

 

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.