Logo
  • Video
  • 14 augustus 2017

Video: WGA eigenrisicodrager of niet?

Door de samenvoeging van de WGA-vast en -flex per 1 januari jl. is er onzekerheid ontstaan over het WGA risico. Gevolg is dat premies stijgen. En niet alleen het financieringsrisico wijzigt, ook neemt de WIA-instroom voor het eerst sinds jaren weer toe. Kortom, er verandert het nodige op het terrein van de WGA. In deze webinar-video bespreken we de belangrijkste consequenties en krijgt u tips.

Hierbij komen onder meer de volgende vragen aan bod:

  • Wat zijn precies de gevolgen van de recente verandering van de WGA?
  • In hoeverre heeft dit invloed op uw huidige keuze voor verzekering via UWV of eigenrisicodragen?
  • Met welke risico’s moet u rekening houden?
  • Wat geeft de doorslag voor de keuze voor UWV of eigenrisicodragen (privaat of eigen beheer)?

Video van Grote veranderingen op de WGA-markt …. wat betekent dit voor u

De WGA Beheerverzekering is een nieuwe financieringsvorm voor werkgevers die maximaal voordeel willen halen uit het WGA eigenrisicodragerschap. Download hier de whitepaper

* Algemene voorwaarden MindCampus / HR Praktijk. HR Praktijk heeft de mogelijkheid om uw gegevens door te geven aan de aanbieder van dit webinar, zodat die u eventueel op de hoogte kan houden van relevante informatie en/of aanbiedingen.

De diensten van Robidus verlagen uw risico’s van verzuim en arbeidsongeschiktheid door optimale benutting van wettelijke regelingen en het sturen op inzetbaarheid.

Producttips

Ook interessant

Whitepaper Nieuwe WGA
Download de gratis whitepaper