Logo
  • Video
  • 14 augustus 2017

Video: WGA eigenrisicodrager of niet?

Door de samenvoeging van de WGA-vast en -flex per 1 januari jl. is er onzekerheid ontstaan over het WGA risico. Gevolg is dat premies stijgen. En niet alleen het financieringsrisico wijzigt, ook neemt de WIA-instroom voor het eerst sinds jaren weer toe. Kortom, er verandert het nodige op het terrein van de WGA. In deze webinar-video bespreken we de belangrijkste consequenties en krijgt u tips.

Hierbij komen onder meer de volgende vragen aan bod:

  • Wat zijn precies de gevolgen van de recente verandering van de WGA?
  • In hoeverre heeft dit invloed op uw huidige keuze voor verzekering via UWV of eigenrisicodragen?
  • Met welke risico’s moet u rekening houden?
  • Wat geeft de doorslag voor de keuze voor UWV of eigenrisicodragen (privaat of eigen beheer)?

Video van Grote veranderingen op de WGA-markt …. wat betekent dit voor u

De WGA Beheerverzekering is een nieuwe financieringsvorm voor werkgevers die maximaal voordeel willen halen uit het WGA eigenrisicodragerschap. Download hier de whitepaper

* Algemene voorwaarden MindCampus / HR Praktijk. HR Praktijk heeft de mogelijkheid om uw gegevens door te geven aan de aanbieder van dit webinar, zodat die u eventueel op de hoogte kan houden van relevante informatie en/of aanbiedingen.

De diensten van Robidus verlagen uw risico’s van verzuim en arbeidsongeschiktheid door optimale benutting van wettelijke regelingen en het sturen op inzetbaarheid.

Producttips