Logo
  • Video
  • 7 juni 2017

Video: Verzuim bij zelfsturing en Agile werken, hoe pakt u dit aan?

Steeds meer organisaties werken met vormen van zelfsturing en Agile. Hierbij wordt niet langer gewerkt binnen afdelingen en vaste teams, maar in multidisciplinaire projectteams die snel zelfstandig kunnen handelen en van samenstelling kunnen wisselen. Maar wie draagt er dan de zorg en verantwoordelijkheid voor verzuim? Wie geeft medewerkers die even niet goed in hun vel zitten de aandacht die ze nodig hebben? En wie pakt signalen op van medewerkers die dreigen uit te vallen?

In deze webinar-video gaat Peter van den Hout, hoofdredacteur van HR Praktijk, in gesprek met Mick Netiv, directeur van HR-control dienstverlener Robidus. Hij legt onder meer uit dat verzuim is in te delen in drie fasen:

  • Preventiefase: hierin gaan medewerkers samen met HR en de werkgever in gesprek over hun eigen inzetbaarheid nu en in de toekomst
  • Kort verzuim: dit wordt mede bepaald door de organisatiecultuur en de mate van betrokkenheid van medewerkers bij de organisatie (hoe groter de betrokkenheid, hoe minder kort verzuim)
  • Langdurig verzuim: daarvan is sprake vanaf circa twee weken en hiervoor gelden de regels van de Wet poortwachter inclusief de inzet van specialisten zoals casemanagers

Aan de hand van deze onderverdeling van verzuimbeheer worden de volgende vragen in onderstaande video behandeld:

  • Wat is de impact van zelfsturing en Agile werken op de verzuimcultuur en –procedures van een organisatie?
  • Hoe kunt u uitval en verzuim voorkomen als er geen directe manager meer is?
  • Wie voelt zich verantwoordelijk als een mede teamlid het privé moeilijk heeft? Wie kan en wil dan de noodzakelijke aandacht geven?
  • Wie signaleert dat iemand overwerkt dreigt te raken? Wat gebeurt er binnen het team als een van de leden (tijdelijk) minder presteert?
  • In hoeverre kun je de verantwoordelijkheid voor verzuimbeheer neerleggen bij de leden van een team? Of moet je het centraal beleggen (bij HR)?

Video van Gratis webinar - Robidus

De diensten van Robidus verlagen uw risico’s van verzuim en arbeidsongeschiktheid door optimale benutting van wettelijke regelingen en het sturen op inzetbaarheid.

Producttips