Logo
  • Nieuws
  • 2 februari 2017
  • Danielle Mantel

Proefplaatsing ZW'er vereenvoudigd

Eigenrisicodragers voor de Ziektewet kunnen vanaf 2017 zonder tussenkomst van UWV een proefplaatsing goedkeuren voor (ex-)werknemers met een Ziektewet-uitkering. Een werknemer hoeft hiervoor zelf geen toestemming meer te krijgen van UWV.

Beeld Proefplaatsing ZW'er vereenvoudigd

Voorwaarden voor het goedkeuren van een proefplaatsing door een eigenrisicodrager zijn:

  • bij de proefplaatsing gaat het om werkzaamheden waartoe de werknemer met zijn krachten en bekwaamheden in staat is
  • er is voor de werknemer een aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering geregeld door de werkgever waar de proefplaatsing plaatsvindt
  • de werknemer heeft de werkzaamheden niet eerder onbeloond op een proefplaats bij die werkgever of zijn rechtsvoorganger verricht
  • het zijn werkzaamheden waarbij er een reëel uitzicht is op een aansluitende dienstbetrekking van dezelfde of grotere omvang voor ten minste zes maanden

De werknemer is voor de duur van de proefplaatsing niet verplicht om passende arbeid te verkrijgen.

 

De diensten van Robidus verlagen uw risico’s van verzuim en arbeidsongeschiktheid door optimale benutting van wettelijke regelingen en het sturen op inzetbaarheid.

Producttips