Logo
  • Opinie
  • 10 maart 2017

Is een relatiebeding in een personeelsreglement geldig?

Sinds 1 januari 2015 geldt voor nieuwe arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd dat een relatie- en concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst zelf moet staan. Dat is anders bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, zowel voor als na invoering van de Wwz. Daarover oordeelde de Hoge Raad op 3 maart 2017.

Het relatiebeding en concurrentiebeding beperken de werknemer na einde arbeidsovereenkomst in zijn mogelijkheden elders te werken. Daarom gelden er dezelfde strenge eisen voor de geldigheid van een relatie- en concurrentiebeding. Zoals de eis van schriftelijkheid.

Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd

Sinds 1 januari 2015 geldt voor nieuwe arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd dat een relatie- en concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst zelf moet staan. Anders is het niet geldig. Dus het opnemen van zo’n beding in een personeelsreglement of handboek, en daar naar verwijzen in de arbeidsovereenkomst is niet voldoende. Bovendien moet hierin tegenwoordig gedetailleerd staan wat het bedrijfsbelang is bij het concurrentiebeding in het tijdelijke contract.

Arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd

Dat is anders bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, zowel voor als na invoering van de Wwz. Daarover oordeelde de Hoge Raad op 3 maart 2017. Het relatiebeding is toch geldig als het alleen is opgenomen in een personeels-/arbeidsvoorwaardenreglement, mits:

  • in de door de werknemer getekende arbeidsovereenkomst naar dat reglement is verwezen én dit als bijlage is toegevoegd, of
  • de werknemer zich in de ondertekende arbeidsovereenkomst uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard met het relatiebeding in het reglement

Oppassen met verwijzen naar fysiek of digitaal reglement

Het eerste geval speelde hier. De arbeidsovereenkomst kende geen relatiebeding. Het personeelsreglement wel. De werkgever slaagde er niet in te bewijzen dat bij de destijds getekende arbeidsovereenkomst, het personeelsreglement als bijlage was bijgevoegd. En dat is wel een eis van de Hoge Raad voor de rechtsgeldigheid. Dus de werkgever kon de werknemer niet houden aan het relatiebeding van het personeelsreglement. 

Door de digitalisering verwijzen werkgevers steeds vaker naar intranet, of krijgt de werknemer een usb-stick met het personeelshandboek. Ook dan ligt de bewijslast bij de werkgever. Te bewijzen dat het digitale document of hyperlink, met daarin het relatiebeding, waar naar in de getekende arbeidsovereenkomst is bewezen, in die vorm toen aan de werknemer is verstrekt.

Zet relatiebeding en concurrentiebeding in arbeidsovereenkomst zelf

Als werkgever wilt u er zeker van zijn dat het relatiebeding en concurrentiebeding geldig schriftelijk tot stand zijn gekomen. Daarom de voor de hand liggende tip: neem het relatie- en/of concurrentiebeding altijd op in de arbeidsovereenkomst zelf, zowel bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde als voor onbepaalde tijd.

HR 3 maart 2017, ECLI:NL:2017:364

Producttips