Logo
  • Blog
  • 20 september 2013

Zembla Verzuimpolitie: de 3e uitzending

Vorig jaar maart. Arboland wordt opgeschud door een tweetal afleveringen van Zembla, waarin het omgaan met privacy van zieke werknemers aan de kaak gesteld wordt. 19 september keek Zembla of 'arboland' er van geleerd heeft. Ik vond, en vind nog steeds, dat de FNV, maar ook Zembla, de zaak wel heel erg eenzijdig heeft belicht, de zijde van werknemer.
Want wat er terecht door mensen van VerzuimReductie werd genoemd in de eerste uitzending vorig jaar, is dat niet-medische ziekmeldingen ook nog op grote schaal voorkomen.

Zembla Verzuimpolitie 3: vóór de uitzending

Inmiddels, in de aanloop naar de uitzending (ik schrijf het eerste deel van deze  blog twee uur vóór de uitzending) zijn er al weer berichten in de media die er op wijzen dat er nog weinig verbeterd lijkt te zijn.

Ditmaal lijken verzuimverzekeraars de fout in te gaan door op grote schaal (medische) gegevens met arbodiensten uit te wisselen, zo schrijft nu.nl.
Waar ging het allemaal ook alweer over? Het Hengelose bedrijf VerzuimReductie schond op grote schaal de privacy van zieke medewerkers. De casemanagers aldaar stelden vragen die zij als niet-medicus niet mochten stellen. Daarbij werden deze gegevens ook doorgespeeld naar de werkgever.
We zijn nu een jaar verder. De schrik van de uitzendingen zit er nog altijd flink in bij arbodiensten. Maar toch blijkt het probleem nog niet opgelost te zijn. Tenminste, dit is wat nu.nl schrijft.
Toch heb ik zelf in een aantal blogs aan de kaak gesteld dat ik met name het FNV erg ver vond gaan in haar hetze tegen de arbodienstverlening. Ik vond, en vind nog steeds, dat de FNV, maar ook Zembla, de zaak wel heel erg eenzijdig heeft belicht, de zijde van werknemer.
Want wat er terecht door mensen van VerzuimReductie werd genoemd in de eerste uitzending vorig jaar, is dat niet-medische ziekmeldingen ook nog op grote schaal voorkomen. En dat werkgevers zich nog altijd blauw betalen aan werknemers die eigenlijk niet ziek zijn, dus eigenlijk helemaal geen recht hebben op loondoorbetaling. En ja, ik heb daar, zoals ik eerder heb aangegeven, bedrijven letterlijk failliet op zien gaan.
Ik hoop dat dit vanavond óók belicht gaat worden in de uitzending. Ik ben benieuwd…


Zembla Verzuimpolitie 3: Ná de uitzending

De grote vraag was: hebben arbobedrijven van de vorige uitzendingen geleerd?
Over het algemeen kreeg ik in de uitzending ‘De Verzuimpolitie 3’ de indruk dat men echt een heel stuk voorzichtiger is geworden. Maar dat er toch wel wat incidenten blijven voorkomen waarbij privacy geschonden wordt. En ook dat medische info tóch weer naar werkgever wordt gestuurd.
Toch heb ik een beetje het idee dat Zembla wel heel erg naar spijkers op laag water aan het zoeken was, als het gaat om verzuimbedrijven. Natuurlijk, deze incidenten zijn ernstig te noemen, maar Zembla suggereerde mij iets té veel dat het bij verzuimbedrijven nog op grote schaal voorkomt.
Neemt absoluut niet weg dat zowel Pre:cent als CS Works absoluut weer eens moeten kijken naar hun werkwijze als het gaat om privacy handhaving.  Een tip voor u als werkgever, mocht u van arbodienst willen overstappen: vraag meteen naar het omgaan met privacy van zieke werknemers.
En dan de verzekeraars…Als je het mij vraagt, geen onterechte opmerking van Jacob Kohnstamm van het College Bescherming Persoonsgegevens als hij aangeeft dat hij bang is voor ‘Amerikaanse toestanden’.  De macht van de verzekeraars lijkt steeds groter te worden, en dus nu ook op het gebied van ziekteverzuim.
Achmea, Interpolis en De Goudse werden rechtstreeks in verband gebracht met  ‘chantagepraktijken’, als het gaat om aanlevering van informatie wat wettelijk helemaal niet bij een verzekeraar thuishoort, en de (dreiging tot) stopzetten van de verzekeringsuitkering bij geen aanlevering van informatie.
De reactie van de heer Frans van der Ent, directeur Inkomensverzekeringen van Achmea (waar Interpolis ook onder valt), vond ik in deze nogal lauw. Hij geeft eerst aan dat hij verschillende zaken niet hoeft te weten, maar kan Zembla geen antwoord geven op de vraag waarom het dan toch in de polisvoorwaarden staat.  Toch geeft hij –hetzij wat schoorvoetend- toe dat het toch niet helemaal ‘zuivere koffie’ is en belooft beterschap.
(Daarbij leek hij erg weinig voorbereid te zijn op de vragen die Zembla hem stelde. Ik vond het nogal een zwak optreden van hem. Maar toch moet ik hem wél meegeven dat hij wél lef had om voor de Zembla camera te verschijnen.)
Maar goed, als Zembla de verzekeraars hier dus niet mee geconfronteerd had? Dan waren dit soort praktijken dus rustig doorgegaan.
Wat ik echter in het hele verhaal een klein beetje heb gemist is de schakel tússen verzekeraar en werkgever. Namelijk de verzuimbegeleider, of casemanager, of de bedrijfsarts. Die zou degene moeten zijn die vanuit een deskundigheid de verzekeraar moet informeren. En niet de werkgever. Werkgever heeft vaak geen verstand van  dit soort zaken (en wil dat ook niet hebben), dus de kans is dan aanwezig dat werkgever zaken aan verzekeraar gaat doorgeven die verzekeraar helemaal niet aan deze (onwetende) werkgever mag vragen. Dat maakt het voor verzekeraar makkelijk om meer informatie te krijgen dan dat ze eigenlijk mogen.
Een verzuimbegeleider hoort precies te weten wat hij wel en niet aan een verzekeraar mag doorgeven. En dat is doorgaans meer niet dan wel…Dus dat is al een filter richting verzekeraar.


Onterecht verzuim

Eén van de grote issues bij verzekeraars is het onrechtmatig verzuim. Dus ook de onrechtmatige uitkering van verzekeringsgelden. Het is volkomen terecht dat verzekeraars hier bovenop willen zitten. Alleen moeten ze dat op inhoudelijk niveau niet zelf willen. Dat moeten ze overlaten aan de deskundigen. Ten eerste de bedrijfsarts, de enige die bevoegd en geschoold is om arbeidsongeschiktheid vast te stellen of niet.
Daarna zal de verzekeraar alleen van de bedrijfsarts rechtstreeks of via de verzuimbegeleider/casemanager  horen moeten krijgen of het gaat om een daadwerkelijke arbeidsongeschiktheid of niet.
De verzekeraar moet zich dan verder niet willen bemoeien met de verdere afwikkeling van het ziektegeval. Dat is iets tussen werknemer, werkgever, bedrijfsarts en de verzuimbegeleider!


Verzuimpolitie 3: evaluatie

Al met al vond ik het geen slechte uitzending van Zembla. Er zijn wederom een aantal pijnpunten blootgelegd, waar de komende maanden denk ik veel aan zal moeten gebeuren. Toch vind ik het wel jammer dat de positie van werkgever enigszins onderbelicht is gebleven. Het hier genoemde onterechte verzuim waar verzekeraars bovenop zitten, had ik wel graag meegenomen zien worden. Want dat verklaart naar mijn idee ook wel een (klein) deel van de positie en acties van de verzekeraars... Ik denk ook een gemiste kans voor Frans van der Ent. Juist in het interview had hij dit aan kunnen stippen...
Daarbij is de bedrijfsarts en casemanager en het belang van deze schakels wel enigszins benoemd, maar had wat mij betreft wat meer belicht mogen worden. Ik ben namelijk van mening dat juist voor die mensen een belangrijke rol is weggelegd in het bewaken van de informatiestromen binnen een verzuimtraject en het bewaken van de privacy van de zieke werknemer.
Ik hoop in ieder geval dat de (genoemde) verzuimbedrijven én de verzekeraars toch weer even wakker geschud zijn, en de handschoen die Zembla neergegooid heeft gisteren oppakken door nog eens kritisch naar hun beleid inzake verzuimbegeleiding gaan kijken.
Mocht u de uitzending gemist hebben, hier kunt u hem bekijken.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.