Logo
  • Nieuws
  • 27 februari 2008
  • Koen Vermeulen

Werkverzuim wegens alcoholmisbruik: ontslag of niet?

Als een medewerker door alcoholmisbruik zijn werk niet naar behoren doet en ook regelmatig ziek thuisblijft, kunt u hem dan ontslaan wegens ongeoorloofd werkverzuim of heeft hij recht op doorbetaling van salaris tijdens ziekte, zoals bedoeld in artikel 7:629 BW?

Beeld Werkverzuim wegens alcoholmisbruik: ontslag of niet?

De jurisprudentie laat zien dat rechters deze kwestie verschillend kunnen beoordelen. De kantonrechter in Gouda oordeelde dat een aan alcohol verslaafde werknemer die al enige maanden niet had kunnen werken, zijn ziekte opzettelijk heeft veroorzaakt. De door de werknemer aangevoerde psychische problemen die aanleiding zouden zijn geweest voor zijn verslaving, deden daar volgens de rechter niets aan af.

 

Verslaafde werknemer

De kantonrechter in Haarlem oordeelde in een vergelijkbare zaak echter dat van een verslaafde werknemer mag worden verwacht dat hij alles in het werk stelt om zo gauw mogelijk weer aan het werk te gaan, zoals behandeling in een kliniek. De werkgever behoort de werknemer daarbij te ondersteunen.

 

Gevaar

Voor een werkgever is het lastig vast te stellen of het gaat om ziekte of ongeoorloofd werkverzuim. In dat laatste geval kan de werkgever eerder kiezen voor ontslag of ontbinding. Bij de afweging of ontslag gerechtvaardigd is, is het relevant in hoeverre het alcoholmisbruik en het verzuim leidt tot een verstoring van de organisatie of gevaar voor de werkomstandigheden. Ook is het van belang of een werknemer al eerder is gewaarschuwd en of de werkgever een alcoholbeleid heeft en dit consequent handhaaft.

 

Conclusie: Hoewel in jurisprudentie alcoholmisbruik niet snel wordt aangemerkt als ziekte, moet er aan meer voorwaarden zijn voldaan om de sanctie ‘ontslag door ongeoorloofd werkverzuim’ te kunnen toepassen.

Producttips

Ook interessant

Whitepaper Nieuwe WGA
Download de gratis whitepaper

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.