Logo
  • Nieuws
  • 1 oktober 2019
  • Bron: Autoriteit Persoongegevens (AP)

Wat mag ik wél vragen en registreren als mijn werknemer zich ziek meldt?

U mag alleen vragen en registreren wat noodzakelijk is voor u als werkgever om te weten. Mensen hebben namelijk het recht om informatie over hun gezondheid zo veel mogelijk voor zichzelf te houden.

Beeld Wat mag ik wél vragen en registreren als mijn werknemer zich ziek meldt?

Noodzakelijke informatie

Het is noodzakelijk voor u als werkgever om informatie te hebben waarmee u kunt bepalen hoe het verder moet met de werkzaamheden van uw werknemer. En informatie om te laten beoordelen of u het loon moet doorbetalen. Die informatie mag u daarom ook vastleggen.

Concrete informatie die u mag vragen en registreren

U mag de volgende informatie registreren over uw zieke werknemer:

  • Het telefoonnummer waarop uw werknemer te bereiken is en het (verpleeg)adres.
  • Hoe lang uw werknemer denkt dat de ziekte gaat duren.
  • Wat zijn/haar lopende werkzaamheden en afspraken zijn.
  • Of de ziekte van de werknemer verband houdt met een arbeidsongeval. Maar u mag niet vragen of het verzuim werkgerelateerd is.
  • Of er sprake is van een verkeersongeval met regresmogelijkheid. Dat houdt in dat u de kosten van het ziekteverzuim en re-integratie mogelijk kunt verhalen op de veroorzaker van het ongeval.
  • Of uw werknemer onder 1 van de 4 vangnetregelingen valt op grond van de Ziektewet. Uw werknemer is daarbij niet altijd verplicht om te melden onder welke regeling hij/zij valt.

Niet-noodzakelijke informatie

Het is als werkgever belangrijk om te weten hoe lang uw medewerker denkt dat zijn/haar afwezigheid gaat duren. Maar het is níet noodzakelijk om te weten wát iemand heeft. En waardoor dat komt. Daar mag u dus ook niet naar vragen.

Producttips

Ook interessant

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.