Logo
  • Nieuws
  • 7 november 2014

Verzuim kan omlaag door hogere betrokkenheid en lagere werkdruk

Het verzuim onder werkzame Nederlanders is gedaald ten opzichte van vorig jaar zo blijkt uit onderzoek van Flycatcher onder 1200 werkende Nederlanders van 18 jaar en ouder. Verder komt naar voren dat verzuim direct wordt beïnvloed door betrokkenheid en werkdruk en dus niet alleen afhankelijk is van ziekte of gezondheidsproblemen.

Beeld Verzuim kan omlaag door hogere betrokkenheid en lagere werkdruk

Bijna een vijfde van de werkzame Nederlanders heeft het afgelopen jaar meer dan 6 dagen verzuimd. Onder medewerkers die zich betrokken voelen bij hun werk lag het verzuim beduidend lager dan onder minder betrokken medewerkers. Bovendien blijkt werkdruk een rol te spelen bij verzuim. Bij een lagere betrokkenheid in combinatie met een hoge werkdruk, is het verzuim zelfs bijna twee keer zo hoog als bij werknemers met een hoge betrokkenheid. Uit het onderzoek blijkt overigens dat de ervaren werkdruk niet is veranderd ten opzichte van vorig jaar en daarmee een belangrijk aandachtspunt blijft.

Betrokkenheid

Uit onderzoek door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid blijkt dat alle Nederlandse werkgevers samen jaarlijks € 2,6 miljard besparen als het ziekteverzuim met 1% daalt. Per werknemer komt dit neer op een bedrag van ongeveer € 400 per jaar. Werkgevers die het verzuim willen verlagen, zijn dus gebaat bij betrokken medewerkers zo stellen de onderzoekers. Betrokkenheid hangt vooral samen met goede communicatie, autonomie in het werk, afwisseling in de werkzaamheden en goede ontwikkelmogelijkheden.

Vertrekintentie

Een andere uitkomst uit het onderzoek is dat het verzuim onder werknemers die een andere baan overwegen 25 procent hoger ligt dan onder werknemers die geen andere baan overwegen.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.