Logo
 • Blog
 • 14 juni 2013

Veelgestelde vragen re-integratie

Dagelijks komen wij in contact met werkgevers die te maken krijgen met een zieke werknemer. Zodra de terugkeer op de werkplek langer lijkt te duren dan een paar dagen, ontstaan er vaak allerlei vragen over ziekteverzuim en re-integratie. In deze blog reiken wij u de top 5 van de meeste gestelde vragen én antwoorden aan. Als uw vraag er niet tussentijd, beantwoorden wij hem graag voor u!

Top 3 veelgestelde vragen over reintegratie


Wat moet er in een re-integratiedossier opgenomen worden?


Simpel gezegd komen in een re-integratiedossier alle documenten, verslagen van gesprekken, e-mails, correspondenties, re-integratieactiviteiten, formulieren et cetera terug. De Wet Verbetering Poortwachter (WVP) geeft duidelijk aan welke documenten er verplicht opgenomen moeten worden:

 • Probleemanalyse, na 6 weken
 • Plan van Aanpak, na 8 weken
 • Evaluatie Plan van Aanpak, elke 6 weken
 • 42ste weeks ziekmelding, na 42 weken
 • Eerstejaarsevaluatie, na 52 weken
 • WIA aanvraag, week 91
 • Acties in het kader 1e en 2e spoor

Het is verstandig elke 6 weken een Plan van Aanpak in het dossier op te nemen. Hierin bespreekt u de stand van zaken en maakt u een verslag van.


Wat zijn redenen om een loonsanctie te krijgen?


Er zijn verschillende redenen voor het UWV om werkgevers een loonsanctie op te leggen bij beoordeling van het verzuimdossier. Bijna altijd heeft dit te maken met het feit dat er soms helemaal niets, soms te weinig of soms te laat aan re-integratie is gedaan. De actuele top drie redenen voor het opleggen van een loonsanctie zijn als volgt:

 1. Re-integratie onvoldoende of te laat
 2. Kansen gemist in spoor 1
 3. Spoor 2 niet of onvoldoende ingezet


Tips voor re-integratie


Werkgevers kunnen de re-integratie versnellen met de volgende aandachtspunten:

 • Start de re-integratie zodra bekend is over welke functionele mogelijkheden de zieke werknemer nog beschikt
 • Ga uit van wat uw werknemer nog wel kan, in plaats van wat hij niet kan
 • Vraag hulp aan uw arbodienst en/ of een re-integratiebedrijf
 • Laat het UWV of uw arbodienst naar het Plan van Aanpak kijken
 • Ga na welke subsidies en voorzieningen het UWV biedt bij een structurele beperking wegens ziekte
 • Werk samen met andere mkb-bedrijven voor de re-integratie van een zieke werknemer bij een andere werkgever

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.