Logo
  • Opinie
  • 22 september 2021

Tegenstrijdige adviezen UWV-verzekeringsarts en arbo-arts. Wie gaat voor?

Als werknemer het oneens is met het advies van de arbo- of bedrijfsarts kan hij een deskundigenoordeel aanvragen bij UWV. Maar wat gaat nu voor als dat de UWV-verzekeringsarts een ander oordeel geeft dan de arbo-arts?

Uit de 'Wet uitbreiding loondoorbetalingsplicht bij ziekte' blijkt dat het UWV onder meer als deskundige is aangewezen omdat het UWV voldoende onafhankelijk staat t.o.v. werkgever en werknemer, hetgeen in mindere mate geldt voor de bedrijfsarts die immers de opdrachtnemer van werkgever is.

Dit betekent echter NIET dat het deskundigenoordeel per definitie voorgaat op het advies van de bedrijfsarts, maar wel één van de factoren is die meeweegt in het oordeel aan welke medische informatie doorslaggevende betekenis moet worden toegekend.

In onderstaande uitspraak ging het Hof hier ook vanuit. Het Hof merkt nog op dat werknemer niet gezien is door een bedrijfsarts (een gespecialiseerd arts), maar door een arbo-arts (een basisarts), en dat de arbo-arts geen contact heeft gehad (en ook niet wilde) met de huisarts, terwijl de UWV-verzekeringsarts wel een brief van de huisarts had ontvangen.

Het Hof kent daarom meer gewicht toe aan het advies van UWV.

ECLI:NL:GHARL:2021:3017 

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.