Logo
  • Nieuws
  • 26 juni 2018
  • Bron: MKB Nederland

Stijgend verzuim in het mkb

Het gemiddelde verzuim in Nederland van medewerkers werkzaam in het mkb (< 200 medewerkers) is in 2017 gestegen naar 3,5%, ten opzichte van 3,4% in 2016. Deze stijging zet door in de eerste 5 maanden van 2018 naar 3,8%. Van het langdurend verzuim in 2017 (> 6 weken) valt 33% uit door psychische klachten, dit is een lichte stijging ten opzichte van 2016 (32%). Dit baseert ArboNed op een analyse van haar data.

Beeld Stijgend verzuim in het mkb

“Het is zorgelijk dat de stijgende lijn van verzuim binnen het mkb ook dit jaar doorzet. Een van de verklaringen hiervoor is de griepgolf eind 2017 / begin 2018, die 6 weken langer duurde dan in 2017," aldus dr. Truus van Amerongen, directeur medische zaken ArboNed.

Een andere verklaring is de toenemende duur (aantal dagen) van het verzuim. Medewerkers in het mkb melden zich minder vaak ziek, maar het ziek zijn duurt wel steeds langer. Van Amerongen: "Als je dan bedenkt dat één verzuimdag gemiddeld 250,- euro kost, dan heeft deze stijging voor een mkb-ondernemer al snel een enorme impact.”

Aandeel psychisch verzuim blijft stijgen

Inzoomend op het langdurend verzuim (> 6 weken) ziet ArboNed het psychisch verzuim (waaronder stressgerelateerde klachten) licht toenemen. “Waar men een medewerker bij psychisch verzuim in 2016 gemiddeld 202 dagen kwijt was, is dit in 2017 gestegen naar gemiddeld 205 dagen. Daarbij zien we net als vorig jaar dat de parttime werkende vrouw hier het grootste aandeel in heeft: 44%. Binnen deze groep blijft het aandeel stressgerelateerd verzuim doorstijgen. Als we kijken naar de werkende mannen (fulltime en parttime) zijn klachten aan ‘het bewegingsapparaat’."

 

 

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.