Logo
  • Opinie
  • 29 juli 2021

Rol arbo- en bedrijfsarts regelmatig groot en bepalend in het arbeidsrecht

De rol van de arbo- en bedrijfsarts is regelmatig groot en bepalend, zo werd in een aantal recente uitspraken maar weer eens bevestigd.

1. De kantonrechter Amsterdam oordeelde dat het verzoek van werkgever om de machtiging voor overdracht van het medisch dossier aan de opvolgend arboarts te ondertekenen, een redelijk voorschrift is als bedoeld in artikel 7:629 lid 3 sub d. BW. Nu werknemer meerdere keren, ook via zijn gemachtigde, was verzocht die schriftelijke toestemming wel te geven, maar werknemer dit bleef weigeren en hij meerdere keren gewaarschuwd was dat betaling van loon om die reden zou worden gestopt, is de kantonrechter van oordeel dat sprake was van een terechte loonstop. ECLI:NL:RBAMS:2021:3733

2. De rechtbank Noord-Nederland oordeelde dat werknemer terecht op staande voet was ontslagen omdat zij zich aan de telefoon veel minder goed voordeed dan zij in feite was. Werknemer organiseerde commerciële bingoavonden terwijl zij ziek thuis zat. Volgens werknemer zat zij zogezegd zwaar onder de medicijnen en was zij naar eigen zeggen in feite tot niets in staat, behalve het overgrote deel van de dag versuft op de bank (of op bed) liggen. De kantonrechter overweegt dat de indruk die zij heeft gekregen van de presentaties op de filmpjes door werknemer er een is van geconcentreerdheid, snelheid, focus en accuraatheid. Zij heeft welbewust een ander, veel minder rooskleurig beeld geschetst met betrekking tot haar belastbaarheid. Dat levert in objectieve en subjectieve zin een dringende reden op voor ontslag op staande voet, zeker als bedacht wordt dat werknemer als gevolg van de coronacrisis nagenoeg alleen telefonisch heeft gesproken met de bedrijfsarts en werkgever. Dat legt naar het oordeel van de kantonrechter een extra verplichting op werknemer om haar gezondheidstoestand zo volledig mogelijk en waarheidsgetrouw naar voren te brengen. Bron: AR Updates (AR 2021-0909).

3. De bedrijfsarts stelt in het spreekuuradvies een duidelijke indicatie voor thuiswerken van werknemer omdat zij tot de risicogroep behoort. De bedrijfsarts constateert verder dat werkgever het thuiswerken nog steeds niet faciliteert. Indien thuiswerken niet tot de mogelijkheden behoort, zal werkgever volgens de bedrijfsarts moeten zorgdragen voor een veilige werkplek: een balie die is afgeschermd met plexiglas en is afgeschermd van de looproute langs de balie.
Wanneer werkgever dit advies niet opvolgt en er een verstoorde arbeidsverhouding ontstaat verzoekt werknemer ontbinding van de arbeidsovereenkomst met de nodige vergoedingen. De rechter veroordeelt werkgever tot betaling van o.a. de transitievergoeding en een billijke vergoeding. Het niet opvolgen van het advies van de bedrijfsarts speelt hierin een belangrijke rol. ECLI:NL:RBLIM:2021:5203

 

 

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.