Logo
  • Opinie
  • 20 februari 2013

Meerwaarde van een re-integratiebureau

We krijgen de vraag natuurlijk regelmatig: "Wat is de meerwaarde om met een re-integratiebureau in zee te gaan in geval van een langdurig zieke medewerker"? In deze blog geven we daar gedeeltelijk inzicht in, maar roepen we ook op dit verder aan te vullen.

Reintegratiebureau

Zodra een medewerker langere tijd uitgeschakeld is door ziekte, ontstaan er diverse verplichtingen voor de
werkgever en werknemer (vastgelegd in de Wet Verbetering Poortwachter). Alle inspanningen zijn er in principe op gericht om tot een zo spoedig mogelijke werkhervatting te kunnen komen. Diverse partijen leveren hier hun bijdrage aan zoals bedrijfsarts, arbo-arts, afdeling p&o en/of direct leidinggevende en
de werknemer zelf natuurlijk. Regelmatig zien we dat een werkgever ook een re-integratiebureau betrekt in dit proces.

Kort gezegd levert een reïntegratieburo, volgens Van Dale, "een bijdrage aan het weer deelnemen of laten deelnemen aan het maatschappelijke leven, met name de terugkeer van zieke of ontslagen werknemers in het arbeidsproces."

Een werkgever is vrij het re-integratietraject zelf te organiseren. Samen met de gedeeltelijk arbeidsgeschikte werknemer kan hij dit traject bepalen. Ook kan de werkgever er voor kiezen dit traject uit te besteden aan eenre-integratiebedrijf. Dit geldt zowel voor re-integratie eerste spoor als voor re-integratie tweede spoor.

Meerwaarde

Wat is de meerwaarde van het inzetten van of uitbesteden aan een re-integratiebureau?

- Tijdwinst
....als de werkgever weinig tijd heeft om de re-integratie zelf volledig te verzorgen. Het re-integratiebedrijf
ondersteunt de werkgever met het zoeken naar een aanpassing in het takenpakket van de oorspronkelijke
functie, zodat de werknemer hierin kan terugkeren. Of bij het vinden van een nieuwe/andere werkplek,
advies op het terrein van omscholing of het bieden van coaching om een nieuwe werkplek te vinden.

- Kostenbesparing
..........door o.a. juiste dossiervorming en re-integratie activiteiten uit te voeren kan veelal een loonsanctie
voorkomen worden. Daarnaast gaan zieke medewerkers in veel gevallen eerder starten met hun
werkhervatting, doordat het re-integratiebureau beter in staat is de belastbaarheid van de werknemer te
vertalen naar arbeidsmogelijkheden. Door dit vervolgens concreet vorm te geven in de praktijk wordt gericht
naar loonwaarde toegewerkt.

- Expertise en netwerk
....vanuit opleiding en ervaring beschikt een re-integratiecoach veelal over meer bagage en tools en een
specifieker netwerk, wat van meerwaarde is bij het bereiken van de optimale re-integratiedoelstellingen.

- Objectiviteit
....vanuit gezonde afstand en als niet direct belanghebbende kan de re-integratiecoach adviseren en indien
noodzakelijk ook confronteren, om zo de snelste en meest effectieve weg naar werkhervatting te
bewerkstelligen.

- ......

Samenvattend

Bovenstaand hebben we een aantal zaken benoemd die wat ons betreft de meerwaarde van het inzetten van een re-integratiebureau aangeven. Tijdsbesteding en kosten halen we weg bij de werkgever en objectiviteit, netwerk en expertise wordt toegevoegd.

Vanzelfsprekend is onze opsomming niet volledig. Welke aspecten voeg jij toe? Laat het ons weten via
mail: m.jansen@intertransfer.nl.

Moniek Jansen & Roeland Bridié

www.intertransfer.nl

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.