Logo
  • Blog
  • 27 februari 2013

Klantgerichtheid belangrijk bij re-integratie?!

Klantgerichtheid, we komen het overal tegen. Helaas komen wij in ons dagelijks leven ook vaak een gebrek aan klantgerichtheid tegen, met de nodige negatieve gevolgen. Laten we eens ingaan op klantgerichtheid binnen de uitvoer van re-integratie.

Re-integratie

Reïntegratie is het hervatten van werkzaamheden en het weer laten functioneren, na een periode van ziekte. Bij reintegratie maken we onderscheid tussen re-integratie 1ste spoor en re-integratie 2e spoor. Bij re-integratie eerste spoor is het traject erop gericht de medewerker weer in zijn oorspronkelijke functie te laten terugkeren. Bij re-integratie tweede spoor zijn de beperkingen dusdanig, dat alleen terugkeer op de arbeidsmarkt in een andere functie mogelijk is. Indien dat niet binnen de eigen organisatie kan, dan dient de externe arbeidsmarkt benaderd te worden.

Klantgerichtheid

Bij klantgerichtheid dient het handelen van de dienstverlener, bij re-integratie meestal het reïntegratiebureau, gericht te zijn op het belang van de klant. Interessant daarbij is op te merken dat er meestal sprake is van meer dan één klant. Want de opdrachtgever die de kosten voor haar rekening neemt is klant, maar de deelnemer aan een re-integratietraject is wat ons betreft ook klant. En die beide klanten hebben niet als vanzelfsprekend dezelfde wensen op hetzelfde moment. Een klantgerichte re-integratie dienstverlener brengt deze verschillen in kaart en zorgt voor de juiste afstemming op elkaar.

Verder zijn wij van mening dat klantgerichtheid ook tot uiting dient te komen in de  attitude van de re-integratieprofessional. Hierbij kan gedacht worden aan aspecten als persoonlijke aandacht geven, respectvol, serieus en vriendelijk zijn.

Noodzakelijke ingrediënten?

Klantgerichtheid is geen exacte wetenschap. Er is niet één standaard recept dat ten allen tijde leidt tot optimale klantgerichtheid. Daarmee wordt klantgerichtheid wat ons betreft dus een werkwoord. Om daar op de juiste wijze invulling aan te kunnen geven, is het essentieel om continue in contact te staan en afstemming te hebben met onze klanten.

Wij roepen u op om met ons te delen welke verwachting u als werkgever heeft ten aanzien van klantgerichtheid in de samenwerking met een re-integratiebureau. Laat het ons weten door hieronder een reactie te plaatsen. 

Moniek Jansen & Roeland Bridié

www.intertransfer.nl

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.