Logo
  • Opinie
  • 24 juli 2013

Investeer € 400 en voorkom een loonsanctie

Werkgevers zijn verplicht om zieke werknemers te re-integreren en zieke werknemers zijn verplicht om daaraan mee te werken. Werkgevers ervaren deze re-integratieplicht vaak alsof zij aan de goden zijn overgeleverd; voor hen is het volstrekt onduidelijk of zij voldoende re-integratie-inspanningen verrichten. De belangen zijn groot, want het UWV kan na twee jaar een loonsanctie opleggen als de re-integratie-inspanningen als onvoldoende worden beoordeeld. Gevolgen: de werkgever moet de zieke werknemer dan nog eens 52 weken loon betalen en re-integreren.

De Centrale Raad van Beroep oordeelde al in 2011 dat een deskundigenoordeel van het UWV een latere loonsanctie onmogelijk maakt als blijkt dat de werkgever voldoet aan de re-integratieverplichting.

De beslissingen van het UWV waarin dergelijke loonsancties worden opgelegd blinken doorgaans niet uit in duidelijkheid. Integendeel; voor de meeste werkgevers zijn deze beslissingen niet te begrijpen. De verbazing (en frustratie) van werkgevers is na oplegging van zo’n loonsanctie vaak groot.

Dit overkwam ook een ondernemer uit Heerhugowaard. Een van zijn werknemers werd ziek. Hij pakte de re-integratie van deze werknemer voortvarend op. Hij voldeed aan de verplichte re-integratie-eisen. Ook verzocht de werkgever het UWV tot tweemaal toe om zijn re-integratie-inspanningen te beoordelen. In beide gevallen oordeelde het UWV in een deskundigenoordeel dat de ondernemer voldeed aan de in de wet gestelde re-integratie-eisen. Toch legde het UWV deze ondernemer een loonsanctie op waarbij het UWV de eerdere deskundigenoordelen links liet liggen.

Re-integratie

De werkgever laat het er niet bij zitten en gaat tegen de loonsanctie in bezwaar bij het UWV. In de bezwaarprocedure wordt de werkgever in het ongelijk gesteld, ook bij de rechter kreeg hij geen gelijk. De werkgever gaat in hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep. De Raad is van mening dat het UWV met twee maten meet. Eerst informeert het UWV de werkgever tot tweemaal toe dat hij voldoet aan alle re-integratie-eisen, terwijl het UWV kort daarop oordeelt dat er onvoldoende re-integratie-inspanningen zijn verricht. De Raad stelde de werkgever alsnog in het gelijk en zette daarmee een streep door de loonsanctie. Deze uitspraak is onlangs door de rechtbank Maastricht bevestigd.

Deze kwestie maakt duidelijk dat het aanvragen van een deskundigenoordeel over de re-integratie-inspanningen verstandig is. De oplegging van een loonsanctie kan daardoor immers worden voorkomen of teniet worden gedaan. Volgens de website van het UWV kost een deskundigenoordeel € 400 voor een werkgever. Een verstandige investering!

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.