Logo
 • Opinie
 • 18 augustus 2015

Heeft u zich wel eens afgevraagd of u bij letselschade wel alles heeft verhaald?

Sinds de invoering van de Wet Bezava ofwel ‘Modernisering ZW’ is de Sociale Zekerheid complexer geworden. De onlangs in werking getreden WWZ doet daar nog een schep bovenop. Door de complexere wet- en regelgeving is ook letselschadeverhaal ingewikkelder geworden. Zo ingewikkeld dat men zich kan afvragen of alle schade in de praktijk nog wel verhaald wordt?

Bezava

Door de Wet Bezava (Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters) betaalt u vanaf 1-1-2014, 3 verschillende premies voor de financiering van achtereenvolgens ZW-uitkeringen, WGA-uitkeringen aan (ex)werknemers met een vast dienstverband (WGA-vast) en WGA-uitkeringen aan werknemers met een tijdelijk dienstverband (WGA-flex). Boven een bepaalde loonsom zijn dat gedifferentieerde premies. Dat wil zeggen dat een toegekende uitkering leidt tot een verhoogde premie. Zo kan een WGA-uitkering maximaal 10 jaar doorwerken in de gedifferentieerde premie.

U kunt eigen risicodrager ZW en/of WGA-vast worden. U betaalt dan zelf de uitkeringen. Als u daarvoor verzekerd bent betaalt u als gevolg van deze uitkeringen mogelijk een verhoogde verzekeringspremie. U kunt nog geen eigen risicodrager WGA-flex worden. Volgens SZW wordt dat per 1-1-2017 wel mogelijk maar dan alleen in combinatie met eigen risicodragen WGA-vast.

WWZ

De WWZ (Wet Werk en Zekerheid) introduceert vanaf 1-7-2015 de zogeheten transitievergoeding die verschuldigd is bij ontslag van werknemers met een dienstverband van 2 jaar of langer. De transitievergoeding geldt ook bij ontslag van werknemers na 2 jaar ziekte. De transitievergoeding bedraagt maximaal € 75.000,- of een jaarsalaris als dat hoger is.

Overzicht kosten van letselschade

Er zijn meer kosten als gevolg van letselschade dan men op het eerste gezicht zou denken. Zo kunt u te maken krijgen met:

 • het doorbetaalde loon bij ziekte;
 • re-integratiekosten;
 • een verhoogde gedifferentieerde ZW-premie;
 • een verhoogde gedifferentieerde WGA-flex premie;
 • een verhoogde gedifferentieerde WGA-vast premie;
 • de zelf betaalde ZW-uitkering
 • de zelf betaalde WGA-vast uitkering;
 • een verhoogde verzekeringspremie in verband met eigenrisicodragen ZW;
 • een verhoogde verzekeringspremie in verband met eigenrisicodragen WGA-vast;
 • productieverlies dan wel kosten van vervanging als gevolg van uitval;
 • de transitievergoeding;
 • overige kosten.

Hoe te ‘verhalen’

De wetgever heeft het dermate complex gemaakt dat het antwoord helaas niet eenduidig te geven is. Elke soort ‘schade’ heeft bij wijze van spreken zijn eigen wettelijke grondslag en procedure. Zo is de procedure voor de verhoogde gedifferentieerde ZW-premie anders dan die voor de WGA-vast en flex premie en geldt voor verhaal van zelf betaalde uitkeringen weer een eigen wettelijke grondslag en procedure. Daarnaast is er soms nog helemaal geen wettelijke grondslag of is deze nog niet helemaal duidelijk zoals bij verhaal van de transitievergoeding. Dat laatste wil overigens niet zeggen dat verhaal onmogelijk is.

Conclusie

Het zal in ieder geval duidelijk zijn dat u bij letselschade meer schade heeft dan alleen het doorbetaalde loon bij ziekte, de re-integratiekosten en de eventuele verhoogde gedifferentieerde WGA-vast premie. Wilt u zeker weten dat bij letselschade optimaal gebruik wordt gemaakt van alle mogelijkheden, laat u dan goed informeren en adviseren. Het zou immers jammer zijn als mogelijkheden niet worden benut en u daardoor voor onnodige lasten komt te staan waarvoor een derde aansprakelijk is.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.