Logo
  • Blog
  • 14 februari 2017

Duidelijke afspraken kunnen stress en burn-outs voorkomen

Bijna 2,7 miljoen werknemers in Nederland hebben te maken met een hoge werkdruk. Ongeveer een miljoen werknemers loopt het risico op een burn-out. De hoogste tijd voor een wet om ‘telefonisch niet bereikbaar te zijn’? Dat denk ik niet. Maar werkgevers moeten wel hun verantwoordelijkheid nemen en goede afspraken maken met hun werknemers.

‘Mensen verdienen het recht om onbereikbaar te zijn'. Dat stelde PvdA-leider Lodewijk Asscher recent op zijn Facebookpagina. Zijn woordvoerder laat weten dat de minister van Sociale Zaken een wetsvoorstel wil indienen waarin staat dat alle bedrijven met meer dan 50 werknemers afspraken moeten maken met hun ondernemingsraden of de vakbonden over het werkgerelateerde gebruik van IT-apparaten zoals telefoons en tablets. Een dergelijke wet werd dit jaar in Frankrijk al van kracht.

Veel verzuim door stress

Arbeidspsycholoog aan de Universiteit van Maastricht Fred Zijlstra schrijft in de Volkskrant dat Ascher een punt heeft. De klassieke grens tussen werk en privé bestaat volgens Zijlstra inderdaad niet meer. Dat betekent volgens de arbeidspsycholoog dat mensen altijd met hun werk bezig zijn. En daar kleven risico’s aan, zo is algemeen bekend. Bij Robidus vinden wij de aandacht voor werkgerelateerd verzuim en het voorkomen ervan een goede ontwikkeling. Stress neemt inderdaad toe onder werknemers en dit levert veel verzuim op. Althans, het aantal werknemers dat uitvalt door stress is afgelopen jaar gedaald ten opzichte van een jaar daarvoor, blijkt uit onderzoek van ArboNed. Maar áls men uitvalt, dan valt men langer uit.

Hoge kosten

ArboNed constateert opnieuw een verzwaring van de diagnostiek in stressgerelateerd verzuim. Het aantal werknemers dat uitvalt met een burn-out neemt dan ook toe. Uit het onderzoek blijkt dat 20 procent van het langdurend verzuim wordt veroorzaakt door stress. Uitval door een burn-out levert gemiddeld 242 dagen verzuim op, uitval door overspannenheid gemiddeld 183 dagen en uitval door spanningsklachten gemiddeld 167 dagen. Dat is in de eerste plaats vervelend voor de werknemer, maar betekent ook hoge kosten voor de werkgever.

Werkgever (mede)verantwoordelijk

Wat kunnen we hieraan doen met z’n allen? De logische oplossing zit wellicht in het feit dat werknemers moeten ontspannen om ‘fit for the job’ te blijven. Dit betekent uiteraard ook: sporten, gezond eten, et cetera. De verantwoordelijkheid lijkt in eerste instantie bij de medewerker zelf te liggen. Maar wetende dat het risico op een burn-out toeneemt als de steun van leidinggevenden en collega’s afneemt, zo blijkt uit onderzoek van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden van TNO en het CBS, dan moeten we toch tot de conclusie komen dat de werkgever medeverantwoordelijk is.

Onderdeel bedrijfscultuur

In onze ogen dient het welzijn van de werknemers onderdeel te zijn van de bedrijfscultuur. Werkgevers dienen hun werknemers te enthousiasmeren om te ontspannen. Een wet om ‘telefonisch niet bereikbaar te zijn’, zoals Asscher voorstelt, is ons inziens overdreven. Maar werkgevers en werknemers moeten hier wel degelijk goede afspraken over maken. Als je als leidinggevende merkt dat het een werknemer te zwaar wordt, onderneem dan actie. Spreek bijvoorbeeld af dat iemand ’s avonds niet meer werkt. Daar heeft zowel uw werknemer als uzelf het meeste baat bij.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.