Logo
  • Nieuws
  • 17 maart 2008
  • Arzu Kokeng
  • Bron: Redactie HRpraktijk.nl

Direct ontslag na twee ziektejaren niet altijd slim

In plaats van na twee ziektejaren ontslag geven, kan er ook voor gekozen worden dit op een later tijdstip te doen. De eigenrisicodrager WGA heeft daarmee een extra handvat om aan het roer bij re-integratie te blijven en kan daarmee veel geld besparen, zo meldt Wegéon.nl.

Beeld Direct ontslag na twee ziektejaren niet altijd slim

U bent WGA-eigenrisicodrager als u uit het publieke bestel (UWV) treedt en dit risico onder  brengt bij een verzekeraar.

 

Een zieke werknemer heeft twee jaar ontslagbescherming. Na deze periode mag de werkgever ontslag geven. Indien de (ex-)werknemer met een arbeidsongeschiktheidpercentage tussen de 35 en 80 procent geen werk heeft, komt de maximale loongerelateerde uikering voor rekening van de eigen risicodrager Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA).

 

Financiële risico na de ziekte het grootst

De werkgever bij wie de arbeidsongeschiktheid is ontstaan, stopt meestal met de re-integratie inspanningen na de twee ziektejaren en maakt gebruik van de ontslag mogelijkheid. Werkgevers realiseren zich onvoldoende dat hun financiële risico na de ziekteperiode het grootst is in de eerste loongerelateerde periode na de toekenning van een WGA-uitkering.

Eigen risicodragers moeten in deze periode 70 procent van het verschil nieuwe en oude inkomen betalen.

 

Tip

Direct starten met re-integratie na de ziekmelding is een must. Na twee ziektejaren en de toekenning van een WGA- uitkering met de status functionele beperkingen, waarmee de (nieuwe) werkgever een aantal financiële voordelen (o.a. no-riskpolis en premiekortingen) heeft, is het vaak nog best mogelijk de werknemer te herplaatsen.

 

Benutten van de verdiencapaciteit
Na de loongerelateerde uitkering (maximaal 3 jaar en 2 maanden) ontvangt de gedeeltelijk arbeidsgeschikte werknemer een loonaanvulling en/of vervolguitkering. De uitkeringsvorm is afhankelijk van het ja/ neen volledig, d.w.z. 50 procent of meer, benutten van de verdiencapaciteit. De financiële verplichting van de werkgever loopt dan fors terug en is beperkt tot de vervolguitkering. Het deel van de loonaanvulling dat de vervolguitkering te boven gaat, komt na de loongerelateerde uitkering namelijk voor rekening van het UWV.

In sprake van vast dienstverband
Om de gedeeltelijke arbeidsgeschikte werknemer ook na de ziekteperiode actief te kunnen blijven begeleiden bij het vinden van werk, waarmee voor de werknemer een zo hoog mogelijk inkomen kan worden gerealiseerd, dient de werkgever intensief contact te houden met de werknemer. Dit kan meestal alleen indien er sprake is van een dienstverband. Ook voor de werknemer heeft de verlenging van de periode ontslagbescherming voordelen. Naast de re-integratie hulp van de werkgever, met steun van de WGA- verzekeraar, kan hij bijvoorbeeld ook blijven deelnemen aan het collectieve zorgcontract.

Tip

Maak gebruik van een outplacement- of re-integratiebureau. Hiermee wordt de werknemer op de rails gezet welke leidt naar zijn nieuwe einddoel. Herplaatsing met een zo hoog mogelijk inkomen, waarmee de financiële WGA-lasten fors beïnvloed kunnen worden.

 

WGA-eigenrisicodrager worden?

Het WGA eigen risico dragen kan voor u mogelijk zijn vanaf 1 juli 2008. U dient dit drie maanden van tevoren, dus voor 31 maart 2008 aan te vragen bij de Belastingdienst. Let erop dat u het inlooprisico laat meeverzekeren. Dus dat werknemers die tussen 1 januari 2008 en 1 juli 2008 ziek worden onder de dekking vallen bij uw nieuwe verzekeraar..

Nadeel van een verzekeraar

U heeft een zieke werknemer(s) in dienst met de eerste ziektedag voor 1 januari 2008 (of ex-werknemers met een WGA uitkering) dan is het niet altijd verstandig om uit te treden. Deze zieke werknemer(s) valt niet altijd onder de dekking van de nieuwe verzekeraar en het UWV heeft geen uitlooprisico.

Producttips

Ook interessant

Whitepaper Nieuwe WGA
Download de gratis whitepaper

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.