Logo
  • Nieuws
  • 30 mei 2007
  • Rolf Blankemeijer

De 5 grootste misverstanden bij het afsluiten van een verzekering

Verzekeren, is dat nou wel altijd nodig? Nee, natuurlijk niet. Maar de vraag is: wanneer wel en wanneer niet? Welke risico’s moet u absoluut afdekken en wat kunt u best zelf voor u rekening nemen? Om u een handje te helpen, zetten we de grootste misverstanden over verzekeringen op een rij.

Beeld De 5 grootste misverstanden bij het afsluiten van een verzekering

Nederlanders zijn in het algemeen een spaarzaam volkje en houden van zekerheid. Wij verzekeren ons daarom graag tegen allerhande risico´s en leggen ijverig geld opzij voor de oude dag. Ons land beschikt daardoor over een stelsel van private en publieke verzekeringen en voorzieningen, waar andere landen om ons heen met recht jaloers op kunnen zijn.

 

Het is natuurlijk heel prettig om je zaakjes goed voor elkaar te hebben. Toch is het klakkeloos afsluiten van verzekeringen niet altijd handig. In het gunstigste geval kan het een onnodige verspilling van geld zijn. In het ongunstigste geval kunt u voor vervelende situaties komen te staan als de verzekering op het moment dat u die nodig hebt, toch even anders uitpakt dan verwacht.

 

Verzekeringen zijn vaak ingewikkeld en daarom nemen werkgevers hun toevlucht tot aangeboden ‘standaardpakketten’ of laten de prijs bepalend zijn bij de keuze, zonder dat ze precies snappen waarvoor ze zich nu eigenlijk verzekeren.

 

 

Misverstand 1: U moet elk risico met een verzekering dekken

De radiospotjes waarin verzekeraars zogenaamd verontruste werknemers aan het woord lieten over het WIA-hiaat of de levensloopregeling kent u vast nog wel. Hier geldt de gouden regel dat u zich niet gek moet laten maken! Het is in dergelijke gevallen goed om de volgende  vragen voor uzelf te beantwoorden:

 

  • Wat zijn precies de risico´s waar u een verzekering voor wilt afsluiten?
  • Hoe groot is de kans dat deze risico´s zich voordoen?
  • En wat zijn de gevolgen daarvan?

 

Vervolgens moet u nog bezien of een verzekering ook wel de oplossing is voor het geval het risico werkelijkheid wordt. Het is vaak verstandig om die risico’s te verzekeren, die tot plotselinge en ernstige financiële gevolgen kunnen leiden en waarvan de kans relatief klein is dat ze zich voordoen. Voor andere risico’s die best grote financiële gevolgen kunnen hebben maar waarvan het welhaast zeker is dat u hiermee te maken krijgt, kunt u vaak beter zelf een voorziening treffen. Eigenrisicodragerschap kan in veel gevallen financieel namelijk veel aantrekkelijker zijn dan het afsluiten van een verzekering. Voor grote bedrijven met veel werknemers zal dat overigens vaker gelden dan voor kleinere bedrijven.

 

 

Misverstand 2: Als er een verzekering voor een bepaald risico bestaat, dan moet dit ook gedekt worden

Verzekeraars bieden veel goede verzekeringen aan die belangrijke risico’s op een goede manier dekken. Daarnaast wordt er ook een hoop onzin aangeboden. Verzekeringen die idiote risico’s dekken of waarvan de uitkering bovenmatig dan wel onvoldoende is.

 

Een bekend voorbeeld is de ongevallenverzekering. Deze verzekering stamt uit de tijd van de industriële revolutie en gaat uit van het risico zelf en niet van de gevolgen van het risico. De ongevallenverzekering komt tot uitkering als de verzekerde door een ongeval een blijvende lichamelijke beperking heeft opgelopen of het leven verliest. De uitkering staat in geen enkele verhouding tot het werkelijke inkomensverlies.

 

De verzekering keert zoals gezegd alleen uit bij een ongeval. Beperkingen of overlijden als gevolg van een ziekte die wel tot extra kosten of inkomensverlies leidt, zijn ermee dus niet gedekt. Is iemand die door een ziekte wordt getroffen waardoor hijzelf of zijn nabestaanden inkomensverlies lijden nu onderverzekerd of is iemand in het geval van een ongeval juist weer oververzekerd? De populariteit van deze verzekering is dan ook alleen door zijn eenvoudige uitvoering door de verzekeraar en de schijnbaar lage premie te verklaren.

 

 

Misverstand 3: De fiscus betaalt mee (jaja…)

Een verzekeringsproduct waarvan de kosten van het belastbaar loon afgetrokken mogen worden lijkt altijd voordelig. In een beperkt aantal gevallen kan dit ook inderdaad zo zijn.

 

Nu de pensioenpremie van het bruto loon aftrekken om dit dan later tegen een lager belastingtarief te laten uitkeren, is voordelig. In veel gevallen gaat dit echter niet op. Mensen met een laag inkomen en mensen met juist een hoog inkomen betalen voor en na hun 65ste nog net zoveel belasting. Bij pensionering vóór 65 jaar gaat dit al helemaal nooit op.

 

Gouden bergen

Verzekeraars hebben jaren goede zaken gedaan door het omzetten van spaarloon in lijfrenteaftrek omdat daarmee het netto inkomen niet werd beïnvloed. Dubbele aftrek, weet u nog wel. Dat het spaarloonbedrag na vier jaar werd uitgekeerd en ook een netto voordeel opleverde en het feit dat twee keer een premie fiscaal aftrekken wel leuk is, maar dat er bij uitkering ook weer een keer extra belasting moet worden betaald, vermeldden de verzekeraars er meestal niet bij. Over de hoge eenmalige kosten om het spaarloon om te zetten in een lijfrente en de jaarlijkse administratie- en beheerkosten werd al helemaal niet gesproken.

 

Dus, gebruik maken van fiscale faciliteiten kan aantrekkelijk zijn maar gouden bergen levert dit zelden op!

 

 

Misverstand 4: Bij pensioenverzekeringen moet u vooral op de prijs letten

Pensioen is ingewikkeld en duur en dus is de verleiding groot om u bij de keuze van een pensioenverzekering vooral door de prijs te laten leiden. Wees gerust: een goedkope verzekering is altijd wel te vinden. Maar u alleen baseren op de prijs van een pensioenverzekering is echter vragen om ellende. Het staat namelijk niet vast of een goedkope verzekering op termijn goedkoop blijft, dan wel dat hij op het moment dat er schade is ook daadwerkelijk tot uitkering komt (én of de uitkering aan de gestelde verwachtingen voldoet).

 

Appels vergelijken

Het venijn bij pensioenverzekeringen zit hem altijd in de staart. Goedkoop lijkt leuk, maar u moet zichzelf een aantal zaken vooraf afvragen. Wat zijn de jaarlijkse kosten als de deelnemers een aantal jaren aan de regeling hebben deelgenomen? In hoeverre gaan deze kosten stijgen als gevolg van de toenemende jaarlijkse ‘backservice’ verplichtingen of door de veroudering van het deelnemersbestand? En wat zijn de kosten die de verzekeraar in rekening brengt als bijvoorbeeld een opgespaard pensioenkapitaal omgezet moet worden in een pensioenuitkering? En is deze pensioenuitkering geïndexeerd of wordt de waarde door de inflatie uitgehold?

Is het op termijn wel zo voordelig om vooraf een korting te krijgen in plaats van een winstdeling achteraf?

 

Bij pensioenverzekeringen moet u dus vooral op de kwaliteit letten. Wat wil ik nou precies verzekeren en hoe moet mijn pensioeninkomen er uit komen te zien? Op basis van deze wensen kunt u offertes gaan opvragen en vergelijken. Als u werkelijk appels met appels gaat vergelijken, dan zult u zien dat de prijs per saldo meestal niet zo heel veel verschilt tussen verzekeraars.

 

 

Misverstand 5: Een WIA-hiaat is hetzelfde als een WAO-hiaat

Met de inwerkingtreding van de WIA als opvolger van de WAO hebben verzekeraars producten op de markt gebracht om het WIA-hiaat en andere risico’s af te dekken. De uitkeringssystematiek van de WIA is behoorlijk ingewikkeld geworden wat tot onzekerheid bij werkgevers en werknemers leidt. De introductie van de WIA kende dan ook een turbulent verloop. Zo snel mogelijk afsluiten van een aanvullende verzekering leek de enige zinnige actie te zijn.

 

De WIA kan inderdaad in een aantal situaties ongunstig voor een gedeeltelijk arbeidsgeschikte werknemer uitvallen. Dit is met name het geval als de werknemer zijn resterende arbeidscapaciteit niet kan waarmaken. Wat mensen wel eens vergeten is dat dit in de situatie van de WAO ook al het geval was. Het WIA-hiaatprobleem is dus in het algemeen geen arbeidsongeschiktheidsprobleem, maar een werkloosheidsprobleem. Het WIA-hiaat is in die zin vaak van een heel andere orde dan het WAO-hiaat.

 

Dekking?

In tegenstelling tot wat de reclamespotjes ons doen geloven bestaat er nog geen verzekering die volledig WIA-proof is. Afhankelijk van het verzekeringsproduct kan de dekking bestaan uit een aanvulling op het inkomen in bepaalde gevallen of ondersteuning bij het vinden van passend werk. Sommige verzekeringen gaan uit van een vaste uitkering bij arbeidsongeschiktheid. Deze verzekering houdt daarmee geen rekening met de inkomenssituatie op het moment dat de werknemer gedeeltelijk arbeidsongeschikt wordt.

 

Het blijft dan ook onzeker of met deze verzekering werkelijk een risico in voldoende mate wordt afgedekt. Andere verzekeringen bieden hulp bij de re-integratie aan of geven een aanvulling in het geval een gedeeltelijk arbeidsgeschikte werknemer wel werkt maar niet zijn volledige arbeidscapaciteit kan benutten. De aantrekkelijkheid van de WIA-verzekering zit hem nu nog vooral in de lage premie. Of dit zo blijft is echter niet met zekerheid vast te stellen. Als u een WIA-verzekering overweegt, bekijk dan goed in welke gevallen de verzekering tot uitkering komt en wat dan de dekking is.

 

Highlights

  • Het is verstandig om die risico’s te verzekeren, die tot plotselinge en ernstige financiële gevolgen kunnen leiden.
  • Pas op voor ‘onzinverzekeringen’ die idiote risico’s dekken of waarvan de uitkering bovenmatig dan wel onvoldoende is.
  • Als u goed gaat vergelijken, zult u zien dat de prijs per saldo niet zo heel veel verschilt tussen verzekeraars.

 

Meer weten over verzekeringen? Het thema-abonnement Subsidies houdt u op de hoogte van de laatste wijzigingen in wet- en regelgeving. Daarnaast krijgt u talloze besparingstips en rekenvoorbeelden waarmee u snel een afgewogen keuze kunt maken. En altijd goed beslagen ten ijs komt bij onderhandelingen met verschillende aanbieders.

 

Dit artikel is afkomstig uit het dossier Verzekeren van HRpraktijk Magazine. Neem ook een gratis abonnement op dit 2-maandelijks vakmagazine.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.