Logo
  • Blog
  • 6 december 2013

Bij werkgever onduidelijkheid over de hoogte van het te betalen loon in het derde ziektejaar

In het derde ziektejaar is de werkgever verplicht om 70% van overeengekomen loon te betalen in plaats van 70% van het maximum dagloon

Werknemer met een bruto maandsalaris van Bruto € 5.218,50 te vermeerderen met 8,5% vakantietoeslag wordt op 22 juni 2011 arbeidsongeschikt. De eerste 6 maanden betaalt de werkgever het volledig loon door. De daarop volgende periode betaalt de werkgever 70% van het overeengekomen loon. Tegen het einde van de wachttijd dient de werknemer een aanvraag voor een WIA-uitkering in bij het UWV. Bij beslissing van 5 juni 2013 wordt aan de werkgever een loonsanctie opgelegd omdat de werkgever niet heeft voldaan aan zijn re-integratieverplichtingen. De werkgever gaat vervolgens over tot het betalen van 70% van het maximum dagloon. Hij beroept zich op het feit dat een werknemer die meer verdient dan het maximum dagloon, over het meerdere geen aanspraak heeft op 70% daarvan. Bovendien was de werkgever over de eerste twee ziektejaren verzekerd en het derde ziektejaar niet.


De werknemer stelt een loonvordering in en wordt door de kantonrechter in het gelijk gesteld.
De kantonrechter is van oordeel dat de loonsanctie slechts een verlenging is van het tijdvak waarin het loon moet worden doorbetaald. In het tweede ziektejaar heeft de werkgever 70% van het overeengekomen loon betaald. De uitspraak zou waarschijnlijk anders zijn uitgevallen indien de werkgever in het tweede ziektejaar niet meer dan 70% van het maximum dagloon had betaald.

 
Bron: Rechtbank Gelderland, 28 oktober 2013; ECLI:NL:RBGEL:2013:4384

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.