Logo
  • Nieuws
  • 9 juni 2021
  • Bron: Robidus

AVG boete voor onjuiste verzuimadministratie

De privacywetgeving, AVG, stelt dat informatie omtrent iemands gezondheid strikt privé is. Dit betekent onder andere dat de werkgever niet mag weten wat de oorzaak is van de ziekmelding. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft een boete opgelegd aan een organisatie die de verzuimoorzaak en andere gezondheidsgegevens vastlegde in hun administratie.

Beeld AVG boete voor onjuiste verzuimadministratie

De verzuimregistratie van deze werkgever bevatte zeer gevoelige informatie over de fysieke en/of mentale gezondheid van werknemers. Zoals de namen van ziektes, specifieke klachten en pijnaanduidingen. Gegevens die niet noodzakelijk zijn voor de verzuimbegeleiding, aldus de Autoriteit Persoonsgegevens. Tevens was deze informatie online toegankelijk, zonder enige vorm van authenticatie.

Wat mag wel?

Nog steeds wordt er door diverse werkgevers naar de medische achtergrond van de ziekte bij medewerkers gevraagd terwijl dit niet is toegestaan. Werkgevers geven in een recent onderzoek aan behoefte te hebben aan meer praktische handvaten over wat wel mag, in plaats van de regels waarin wordt aangegeven wat er allemaal verboden is.

De diensten van Robidus verlagen uw risico’s van verzuim en arbeidsongeschiktheid door optimale benutting van wettelijke regelingen en het sturen op inzetbaarheid.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.