Logo
  • Blog
  • 13 december 2021

Administratief ziek melden of houden bij vermoeden niet-duurzaam hersteld

De wet bepaalt dat werknemer gedurende 104 weken recht heeft op loon tijdens ziekte. Als ziekteperioden elkaar opvolgen met een onderbreking van minder dan 4 weken worden die perioden bij elkaar samengeteld. Maar dat betekent ook dat, wanneer een werknemer 4 weken of meer volledig hersteld is, bij een nieuwe ziekmelding de teller weer op nul komt te staan. Vraag is of werkgever dit mogelijke 'probleem' kan omzeilen door werknemer voor 1 of meer procenten ziek te melden of te laten. Dit is een aantal keren geprobeerd, maar zonder succes.

Zo oordeelde Hof Arnhem-Leeuwarden in maart van dit jaar dat de werkgever een werknemer niet voor 10% administratief arbeidsongeschikt mag houden, alleen maar omdat hij vermoedt dat het herstel niet duurzaam is: ECLI:NL:GHARL:2021:1985

Proefperiode

In een al wat oudere uitspraak uit 2009 speelde de casus waarin werkgever werknemer voor 95% hersteld beschouwde en een 'proefperiode' van 6 maanden hanteerde om de duurzaamheid van het herstel af te wachten. Na afloop van die proefperiode werd werknemer volledig hersteld gemeld, maar binnen 4 weken viel ze opnieuw uit, met een andere oorzaak. De kantonrechter vindt de gehanteerde proefperiode van 6 maanden waarin werknemer 95% hersteld wordt beschouwd wankel aangezien dit niet met de bedrijfsarts is overlegd en hiervoor ook geen medisch objectieve noodzaak lijkt te bestaan: ECLI:NL:RBLEE:2009:BK1711

Advies bedrijfsarts

In een kwestie die leidde tot een uitspraak van de kantonrechter Lelystad werd de werkgever veroordeeld de werknemer met terugwerkende kracht volledig hersteld te melden voor zijn eigen functie. Werknemer had, nadat er een geschil met werkgever was ontstaan, een deskundigenoordeel gevraagd bij UWV. Dit oordeel luidde dat werknemer zijn eigen werk kon doen. De bedrijfsarts adviseerde werkgever vervolgens om werknemer voorlopig voor 1 of enkele procenten arbeidsongeschikt te laten om zo te onderzoeken of werknemer inderdaad probleemloos zijn werk kon verrichten.

Welke recente medische gegevens door de bedrijfsarts aan zijn advies ten grondslag zijn gelegd, is volgens de rechter door werkgever niet toegelicht en evenmin is door de bedrijfsarts aangegeven wat het '1 of enkele procenten arbeidsongeschikt zijn' inhoudt met name welke medische beperkingen er bij werknemer feitelijk nog bestaan om zijn functie volledig te kunnen uitoefenen. ECLI:NL:RBZLY:2011:BR4713

Conclusie: het risico dat werknemer na terugkeer na 4 weken opnieuw ziek uitvalt ligt bij werkgever. Dit risico kan (hoe oneerlijk dat soms ook voelt) niet naar de werknemer worden verlegd door deze, zonder basis, 1 of meer procenten ziek te melden of houden.

 

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.