Logo
  • Blog
  • 1 september 2017

6 tips om de financiële impact van verzuim te beperken

“Hoe dring ik het verzuim in mijn organisatie terug?” Het is een vraag die ik krijg van veel klanten. Sterker nog: er is vrijwel geen werkgever die niet met dat vraagstuk worstelt. ‘Hoe minder verzuim, hoe beter’ is natuurlijk het credo, alleen al uit financieel oogpunt. Met een beetje pech draagt u als werkgever tot wel 12 jaar lang de kosten van verzuim en arbeidsongeschiktheid.

De oorzaken van arbeidsongeschiktheid zijn (grofweg) in te delen in drie categorieën: klachten aan het bewegingsapparaat, psychische problemen en lichamelijke aandoeningen. Die laatste groep is een lastige, want uw invloed als werkgever op langdurige ziekten zoals hart- en vaatziekten is beperkt. Bij de andere twee heeft uw meer invloed. Ze verdienen uw volle aandacht. Want klachten aan het bewegingsapparaat (zoals RSI) en psychische problemen ontstaan zelden vanuit het niets.

Wat kunt u doen in geval van (dreigend) verzuim?

1. Ga in gesprek

Hoe groot de drempel ook voelt: ga het gesprek aan met uw medewerker zodra u merkt dat er iets speelt. Afnemende prestaties, gebrekkige concentratie, toenemend geklaag en toenemend verzuim zijn notoire signalen van een werknemer met problemen. Alleen al uw aandacht en begrip kunnen voor nieuwe motivatie en betrokkenheid zorgen. Hoe eerder u erbij bent, hoe groter de kans dat u voorkomt dat het verzuim langdurig wordt.

2. Vertel leidinggevenden over de consequenties van langdurige arbeidsongeschiktheid

Dreigend verzuim kunt u natuurlijk niet in uw eentje signaleren. Gelukkig zijn de leidinggevenden binnen uw organisatie wat dat betreft uw ogen en oren. De vraag is wel: hoe alert zijn zij? Mocht u twijfelen, vertel ze dan eens wat de financiële consequenties zijn van langdurige arbeidsongeschiktheid.

3. Bied flexibele werktijden aan

Medewerkers met klachten zijn vaak al flink geholpen met flexibele werktijden, bijvoorbeeld bij een drukke mantelzorgtaak. Denk mee over werktijden die beter naast zo’n taak passen. Een uur later beginnen neemt soms al veel druk weg.

4. Bied oplossingen aan

Onder elkaar bespreken werknemers de werkdruk vaak makkelijk, maar met hun leidinggevende doen ze dat zelden of nooit. Krijgt u daar toch lucht van? Toon dan begrip en bied (tijdelijke) oplossingen aan, zoals lichtere werkzaamheden.

5. Controleer op duurzame arbeidsongeschiktheid

Na 2 jaar ziekte volgt een WIA-keuring. Controleer de toekenningsbeschikking die hieruit voorkomt altijd op het dagloon én het arbeidsongeschiktheidspercentage. Laat uw bedrijfsarts beoordelen of die zich in de beoordeling van het UWV kan vinden. Vaak blijkt het UWV onterecht van herstel uit te gaan en is de werknemer duurzaam arbeidsongeschikt. Daarmee heeft hij recht op een IVA-uitkering. Dat scheelt flink in de kosten voor u.

6. Houd contact, ook na het dienstverband

Benadruk het belang voor de werknemer om contact met u te onderhouden. Als werkgever kunt u voor hem alle WIA-mogelijkheden onderzoeken, benutten én helpen bij zijn re-integratie. Neem zelf ieder jaar telefonisch contact op met uw (oud-)werknemer en kies voor een herbeoordeling als u daar aanleiding voor voelt.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.