Logo
  • Achtergrond
  • 8 november 2022
  • OAZ

Structurele inkomensverbetering. Hoe gaat dit in zijn werk?

In het nieuwe jaar staan wijzigingen voor de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (hierna: Whk) op stapel. Niet alleen worden de premies voor de Ziektewet en de WGA aangepast, ook veranderen de loonsomgrenzen.

Beeld Structurele inkomensverbetering. Hoe gaat dit in zijn werk?

De achtergrond

De Belastingdienst stuurt werkgevers die publiek verzekerd zijn voor de Ziektewet en de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten jaarlijks de beschikking gedifferentieerde premie Whk. De gegevens in deze beschikking zijn gebaseerd op de uitkeringen van (ex-) medewerkers die ziek uit dienst zijn gegaan en / of medewerkers die in de WGA terecht zijn gekomen.

Jaarlijkse aanpassingen in premiepercentages

Voor zowel de Ziektewet als de WGA zijn de premiepercentages voor 2023 gewijzigd. Voor de ZW is een kleine daling ingezet ten opzichte van 2022, het gemiddelde ZW-percentage voor 2023 bedraagt 0,66%.
Voor de WGA bedraagt het nieuwe premiepercentage 0,87%, dit is een kleine stijging ten opzichte van 2022. In de jaren 2014 tot en met 2017 zijn veel werkgevers vanuit het eigenrisicodragerschap overgestapt naar het UWV. Mede door deze ‘terugkeerders’ is de verwachting dat de WGA-premielasten de komende jaren blijven stijgen.

Gewijzigde loonsomgrenzen Whk 2023

De loonsomgrenzen voor de Whk worden voor 2023 ook verhoogd. Deze wijziging kan voor middelgrote werkgevers behoorlijk groot zijn. De verhoging van de loonsomgrens leidt er namelijk toe dat veel meer werkgevers dan voorheen vallen onder de noemer ‘kleine werkgever’. De loonsomgrens bepaalt of in de premievaststelling voor jouw organisatie een sectorpremie, een individuele werkgeverspremie of een combinatie hiervan is opgenomen.

In bedragen ziet het er voor 2023 als volgt uit:

  • Gemiddelde loonsom        €36.200,-
  • Kleine werkgevers           < €905.000,-
  • Middelgrote werkgevers  >€905.000,- en <3.620.000,-
  • Grote werkgevers             >€3.620.000,-

Sociale Zekerheid

Het onderzoeken van mogelijke besparingen in de afdrachten van sociale lasten en premies, wordt bij OAZ samengevat onder de noemer Sociale Zekerheid. Het proactief controleren van de vastgestelde WGA-premie van je medewerker is hier een aansprekend voorbeeld van. Ook valt het controleren van de Whk-beschikking en het in beeld brengen van alle toegerekende uitkeringslasten van je organisatie onder Sociale Zekerheid.
Al jaren helpt OAZ diverse opdrachtgevers met hun Sociale Zekerheid. Ben je benieuwd wat OAZ voor jouw organisatie kan betekenen? Download dan hier onze Whitepaper Sociale Zekerheid of bel ons direct op 088 5600 700.

OAZ geeft advies over subsidies en het managen van financiële voordelen en risico’s rondom personeel. OAZ ontzorgt hierin haar klanten en realiseert een optimaal resultaat.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.