Logo
  • Achtergrond
  • 12 september 2022
  • OAZ

Krijg grip op de financiële lasten als gevolg van langdurig ziekteverzuim

Als werkgever draag je de zorg voor je medewerkers. Dit uit zich in diverse verplichtingen zoals het verstrekken van de benodigde informatie en kennis bij instroom, het faciliteren van opleidingsmogelijkheden en het verzorgen van de juiste begeleiding bij ziekte. Er zijn ook een grote financiële verplichtingen. Naast de vanzelfsprekende loonbetalingsplicht zijn er verschillende sociale lasten en premies af te dragen. Hiermee verzeker je je medewerkers tegen de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid en werkeloosheid bijvoorbeeld. Wanneer je organisatie in volume toeneemt, groeien deze lasten met je mee. Toch zijn er mogelijkheden om op deze lasten te besparen.

Beeld Krijg grip op de financiële lasten als gevolg van langdurig ziekteverzuim

Wanneer je gebruik wil maken van de beschikbare subsidies en tegemoetkomingen, is het zaak goed uit te zoeken welke regelingen op jouw organisatie en jouw medewerkers van toepassing zijn. De overheid stelt hoge eisen aan de juiste inzet van subsidies, ook zijn de beschikbare regelingen aan vele veranderingen onderhevig. Het is dan ook een flinke klus om dit uit te zoeken, maar het kan wel enorm lonend zijn. 

'Controle op de financiële lasten als gevolg van arbeidsongeschiktheid van je (ex-)medewerkers is een noodzaak. Het zijn complexe processen en juridische beslissingen die ten grondslag liggen aan de premies die je als werkgever betaalt. De financiële last na een eerste ziekmelding kan tot wel twaalf jaar aan de werkgever worden doorbelast.'

Diverse mogelijkheden binnen de Sociale Zekerheid

Besparen op sociale premies is niet eenvoudig te realiseren, maar kan wel veel opleveren. Door bijvoorbeeld tijdig de status van je zieke medewerker te laten (her)beoordelen, is het mogelijk om de kosten te drukken. Wanneer een zieke (ex-)medewerker volledig en duurzaam arbeidsongeschikt wordt verklaard, verschuift hiermee de verantwoordelijkheid voor de kosten. Vind je het prettig om de WGA lasten via het UWV te laten lopen? Of draag je de verantwoordelijkheid liever zelf en word je eigenrisicodrager? Hiermee vervalt je WGA premie, maar ben je als organisatie wel volledig verantwoordelijk voor de re-integratiekosten van je (ex-)medewerkers. 

Controleer beschikking Whk

Iedere werkgever ontvangt in december een beschikking gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk). Op deze beschikking staat altijd een Ziektewet- en WGA-percentage genoemd dat je over je premieloon dient af te dragen. Het is belangrijk om deze beschikking elk jaar weer goed te controleren. In de praktijk blijkt dat fouten in deze ingewikkelde administratie snel gemaakt zijn, die kunnen leiden tot een te hoge premie. 

Compensatie transitievergoeding

Sinds 2015 is het verplicht een transitievergoeding te betalen wanneer je afscheid wilt nemen van een medewerker. Als dit een zieke medewerker betreft, komt dit bovenop de ziektekostenpremie. Om dubbele lasten tegen te gaan, kan je in aanmerking komen voor een compensatie van de transitievergoeding. Maar ook hier gelden weer diverse verplichtingen en afwegingen. De processen die ten grondslag liggen aan de premies en subsidies zijn zeer complex.

Regresrecht

Wanneer een medewerker door toedoen van een derde ziek is geworden, kun je als werkgever de netto loonkosten en re-integratiekosten terugvorderen door het Regresrecht. Ook als het verzuim in het verleden heeft plaatsgevonden, is het mogelijk om deze kosten (gedeeltelijk) te claimen. Het navigeren door deze wet- en regelgeving is niet eenvoudig. Er moet een compleet dossier worden samengesteld en de aansprakelijkheid van de veroorzaker moet worden aangetoond.

Grip krijgen op de mogelijkheden

Om de financiële tegemoetkomingen en subsidies binnen Sociale Zekerheid op een juiste manier toe te passen, is gedegen kennis en een nauwkeurige personeelsadministratie van groot belang. Ook is het onderhouden van goed en intensief contact met je medewerkers belangrijk, het zorgt voor een prettiger werkomgeving en dat heeft direct gevolg op je verzuimcijfers. 

In het whitepaper ‘Sociale Zekerheid’ gaat OAZ – specialist op het gebied van subsidies, fiscale regelingen en kostenbesparingen in het HR-vakgebied – in op dit lastige onderwerp. Van het controleren van je Whk-beschikking tot het proactief controleren van vastgestelde WGA- en Ziektewet-uitkeringen, de Compensatie Transitievergoeding en zelfs Regresrecht, OAZ heeft de kennis in huis om je te helpen met het onderzoeken van mogelijke besparingen op de afdracht van sociale lasten en premies.

'Wij helpen jou bij het onderzoeken van mogelijke besparingen op de afdracht van sociale lasten en premies'

OAZ geeft advies over subsidies en het managen van financiële voordelen en risico’s rondom personeel. OAZ ontzorgt hierin haar klanten en realiseert een optimaal resultaat.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.