Logo
  • Achtergrond
  • 1 december 2022
  • OAZ

De 3 meest gemaakte fouten in de Whk-vaststelling - Controleer deze goed!

Heb jij de jaarlijkse Whk-beschikking al ontvangen? Tegen het eind van het jaar stuurt de Belastingdienst een beschikking gedifferentieerde premie Whk naar werkgevers. Zaak is om deze goed te controleren. Nu er wijzigingen zijn doorgevoerd in de regelgeving liggen fouten namelijk op de loer.

Beeld De 3 meest gemaakte fouten in de Whk-vaststelling - Controleer deze goed!

Elke werkgever die geen eigenrisicodrager is voor de Ziektewet en/of de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten (WGA), ontvangt deze beschikking die betrekking heeft op de uitkeringen van (ex-)medewerkers die ziek uit dienst zijn gegaan en op medewerkers die in de WGA terecht zijn gekomen. 

Waar is de jaarlijkse Whk-premie op gebaseerd?

De beschikking gedifferentieerde premie Whk voor het nieuwe jaar is gebaseerd op de volgende gegevens uit het verleden:

  • De totale loonsom van de organisatie. Val je onder de noemer kleine, middelgrote of grote werkgever?
  • De uitbetaalde Ziektewet- en WGA-uitkeringen.
  • De sectorpremie. Deze premie is enkel van toepassing bij de kleine en middelgrote werkgevers. 

Wanneer de nieuwe premie Whk bekend wordt gemaakt, is het belangrijk om deze goed te controleren. Mede door de complexiteit van de berekening en het ophalen van de cijfers bij het UWV, kunnen er fouten in de berekening sluipen. Het is een grote kostenpost, dus dit kan flink in de cijfers lopen. De drie meest gemaakte fouten in de berekening van de Whk zijn:

  • De uitkering had niet mogen worden doorbelast
  • De uitkering is te hoog doorbelast
  • De uitkering is te lang doorbelast

Wijzigingen in de berekening voor Whk 2023

Voor zowel de Ziektewet als de WGA zijn de premiepercentages voor 2023 gewijzigd. Voor de Ziektewet is een kleine daling ingezet ten opzichte van 2022, het gemiddelde Ziektewet-percentage voor 2023 bedraagt 0,66%. Voor de WGA bedraagt het nieuwe premiepercentage 0,87%, dit is een kleine stijging ten opzichte van 2022. 

Het gemiddelde premieplichtige loon dient als basis voor het onderscheid tussen kleine, middelgrote en grote werkgevers. De grenzen tussen deze werkgevers, de loonsomgrenzen, worden voor 2023 ook aangepast. Deze wijziging kan voor middelgrote werkgevers behoorlijk groot zijn. De verhoging van de loonsomgrens leidt er namelijk toe dat veel meer werkgevers dan voorheen vallen onder de noemer ‘kleine werkgever’. 

Voor 2023 ziet het er als volgt uit.

Kleine werkgever 

Je valt onder de categorie kleine werkgever wanneer je premieplichtige loon op  < €905.000,- ligt

Middelgrote werkgever 

Je valt onder de categorie middelgrote werkgever wanneer je premieplichtige loon tussen de >€905.000,- en <3.620.000,- ligt.

Grote werkgever 

Je valt onder de categorie grote werkgever wanneer je premieplichtige loon op  >€3.620.000,- ligt

Controleer goed!

OAZ adviseert haar klanten elk jaar om de beschikking gedifferentieerde premie Whk nauwkeurig te controleren. Helemaal nu er wijzigingen zijn doorgevoerd in de regelgeving, liggen fouten op de loer. Een dergelijke controle is een flinke klus, maar kan echt enorm lonen. OAZ heeft voor haar klanten hier ook een dienstverlening in ontwikkeld. 

Bij onze Whk-controles in 2022 hebben wij bij 1 op de 3 controles met succes bezwaar gemaakt en hiermee een substantiële besparing kunnen realiseren. Ben je op zoek naar hulp bij de Whk-controle of heb je vragen over de nieuwe beschikking? Neem dan contact met ons op via info@oaz.nl of bel 088 5600 700. Na een inventarisatie kun je rekenen op onze volledige ondersteuning.

OAZ geeft advies over subsidies en het managen van financiële voordelen en risico’s rondom personeel. OAZ ontzorgt hierin haar klanten en realiseert een optimaal resultaat.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.