Logo
  • Achtergrond
  • 25 oktober 2023
  • Robidus

Cosmetische ingreep: verlof of verzuim?

Een werknemer wil een maagverkleining ondergaan. Volgens de leidinggevende is dit een cosmetische ingreep en moet de werknemer hiervoor vakantiedagen of onbetaald verlof opnemen. Maar de praktijk is genuanceerder.

Beeld Cosmetische ingreep: verlof of verzuim?

Over verzuim vanwege cosmetische ingrepen, bijvoorbeeld een ooglidcorrectie of maagverkleining, krijgen onze casemanagers regelmatig vragen van HR-medewerkers en leidinggevenden. Zoals onlangs over iemand die zich wil ziek melden omdat ze een maagverkleining zal ondergaan.

Vakantiedagen opnemen?

‘Kan dat wel?,’ wil de leidinggevende via de telefoon van de casemanager weten. ‘Hoe kan ik daar het beste mee omgaan? Moet de medewerker voor zo’n ingreep niet gewoon vakantiedagen opnemen?’

De casemanager vraagt de leidinggevende naar de voorgeschiedenis van de medewerker. Het blijkt dat zij aan ernstig overgewicht lijdt en daardoor ook andere (gezondheids)problemen heeft. De leidinggevende en de medewerker hebben daar de afgelopen maanden al vaker met elkaar over gesproken.

Recht op ziekmelding

Wat zegt de regelgeving over zo’n situatie? Allereerst heeft elke werknemer het recht om zich ziek te melden. Volgens de wet is de werknemer daarbij niet verplicht om aan de leidinggevende te vertellen wat de reden voor het verzuim is. Vertelt hij of zij wél de reden voor ziekmelding, dan is het niet aan de leidinggevende om daar een oordeel over te vellen. Het is aan de bedrijfsarts om na de ziekmelding te beoordelen of er inderdaad sprake is van ongeschiktheid om het werk te verrichten en er dus ook recht is op loondoorbetaling bij ziekte.

Wel medische indicatie

De bedrijfsarts zal tijdens het spreekuur nagaan of de medewerker een medische indicatie van de behandeld specialist heeft voor de maagverkleining. Bij zo’n indicatie weegt onder andere mee dat iemand serieuze pogingen gedaan heeft om af te vallen onder begeleiding van een diëtist maar desondanks al vele jaren te zwaar is. Ook de gevolgen voor gezondheid van de betrokkene spelen een rol. Als de medewerker een medische indicatie heeft, is het verzuim van de medewerker legitiem.

Geen medische indicatie

‘Zonder medische indicatie moet een medewerker een ingreep dus in de eigen tijd laten uitvoeren?’ wil de leidinggevende weten. Dat klopt, licht de casemanager toe. Dan gaat het om een zuiver cosmetische ingreep en heeft de medewerker geen recht op verzuim. Het is belangrijk dat de leidinggevende en de medewerker voorafgaand aan de periode van afwezigheid duidelijke afspraken daarover maken.

Complicaties na een ingreep

Een andere situatie ontstaat wanneer een cosmetische ingreep leidt tot medische complicaties, waardoor een medewerker niet kan werken. Dat is wél een legitieme reden voor een ziekmelding en loondoorbetaling tijdens het ziekteverzuim.

Bij twijfel

Tot slot: in geval van twijfel is het altijd aan te raden dat de HR-medewerker of leidinggevende de situatie bespreekt met de bedrijfsarts of diens taakgedelegeerde. In dit geval komt de leidinggevende via de bedrijfsarts te weten dat de medewerker met een medische reden verzuimt. De loondoorbetalingsplicht bij ziekte is dus van kracht.

De diensten van Robidus verlagen uw risico’s van verzuim en arbeidsongeschiktheid door optimale benutting van wettelijke regelingen en het sturen op inzetbaarheid.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.