Logo
  • Achtergrond
  • 7 september 2020
  • OAZ Subsidieadvies

Corona en de no-riskpolis

De meeste werkgevers in Nederland hebben er momenteel mee te kampen: medewerkers met milde verkoudheidsklachten. Als je personeel vanuit huis werkt is het makkelijk om met zulke milde klachten gewoon door te werken. Maar bij werkzaamheden die op locatie moeten worden uitgevoerd is dit een stuk lastiger en leidt het sneller tot officieel ziekteverzuim.
Beeld Corona en de no-riskpolis

Bij personeel met een no-risk indicatie is het extra belangrijk om ziekteverzuim goed te registreren en verwerken. Hier kan financieel namelijk een hoop van afhangen. OAZ merkt dat veel werkgevers vragen hebben over verzuim tijdens corona in combinatie met de no-riskpolis, want wanneer registreer je iets als verzuim? We bespreken hier de meest voorkomende situaties en leggen bovendien uit hoe wij je kunnen helpen om no-risk goed te registreren.

Looncompensatie via no-risk

De no-riskpolis is een looncompensatie-regeling voor werkgevers die mensen in dienst hebben met een arbeidsbeperking of met een Indicatie banenafspraak. Als de betreffende werknemer ziek wordt kun je aanspraak maken op de no-riskpolis. De polis compenseert in zijn geheel, of voor een deel het loon dat je als werkgever moet doorbetalen bij ziekte van je medewerker.

Situatieschetsen corona

Er zijn twee situaties waarbij veel onduidelijkheid heerst. Dit zijn gevallen waarin doorwerken met lichte verkoudheidsklachten niet mogelijk is omdat het werkzaamheden zijn die niet thuis kunnen worden uitgevoerd.

Een familielid binnen het huishouden van je medewerker is ziek

Een familielid van je medewerker die binnen de no-risk doelgroep valt heeft verkoudheidsklachten en wacht op de uitslag van de coronatest. De werkzaamheden die je werknemer normaal verricht kunnen alleen op locatie worden gedaan. Omdat hij of zij thuis moet blijven kunnen de normale werkzaamheden niet verricht worden.

De vraag die veel werkgevers in deze situatie hebben is of dit als een ziekmelding kan worden gezien en of er een wachtdag voor mag worden ingehouden. Het antwoord is nee, deze situatie valt niet onder ‘loon bij ziekte’. Als een medewerker geen werk kan uitvoeren als gevolg van de RIVM-voorschriften of voorschriften vanuit de werkgever, dan loopt de werkgever hier 100% risico. In deze situatie dient de werkgever 100% van het loon van de medewerker te betalen.

Je kunt wel je medewerker verplichten om thuis andere werkzaamheden uit te voeren. Je medewerker mag dit niet zonder meer weigeren. Uiteraard moet dit wel werk zijn dat thuis kan worden gedaan. Een andere optie is dat je medewerker de dagen als vakantiedagen opneemt. Je kan dit als werkgever niet verplichten aan je werknemer maar wellicht staat hij of zij er in goed overleg voor open.

Je medewerker heeft zelf lichte gezondheidsklachten

Je medewerker valt binnen de no-risk doelgroep en heeft lichte verkoudheidsklachten. Hij of zij moet hierdoor thuisblijven. Valt dit wel onder een ‘normale’ ziekmelding? Hier luidt het antwoord ja, deze vorm van verzuim valt onder een ‘normale’ ziekmelding. In deze situatie kun je dus ook de no-riskpolis aanspreken. Als werkgever heb je hier de mogelijkheid om één wachtdag in te houden. Let wel op, dit kan alleen als het schriftelijk met je medewerker is overeengekomen.

Registreer verzuim op tijd

Als werkgever is het belangrijk om ziekmeldingen van medewerkers die onder de no-riskpolis vallen op tijd te registreren. Als je dat niet doet maak je kans op een boete, of loop je de looncompensatie mis. Het UWV heeft daarom speciaal voor vragen rondom corona en de no-riskpolis extra mensen ingezet. Via het werkgeversportaal kun je aan je accountmanager vragen stellen over het wel of niet ziekmelden van medewerkers rondom corona.

Daarnaast is het tijdig registreren van no-risk bij je werknemers en het controleren van uitbetalingen ook essentieel als je optimaal gebruik wilt maken van de no-riskpolis. Met al deze administratieve taken kan OAZ je helpen. Door bijvoorbeeld een digitale vragenlijst te versturen aan je nieuwe medewerkers registreren wij al in een vroeg stadium de mensen die in de no-risk doelgroep vallen. Ook signaleren we hiermee andere mogelijke loonkostenvoordelen.

Dit zorgt er voor dat je overzicht en controle houdt op de toepassing van de polis en dat je zeker weet dat deze volledig wordt benut. Er is dan meer rust om complexere situaties zoals verzuim tijdens corona vlot op te kunnen pakken.

OAZ geeft advies over subsidies en het managen van financiële voordelen en risico’s rondom personeel. OAZ ontzorgt hierin haar klanten en realiseert een optimaal resultaat.

Producttips

Ook interessant

Whitepaper Nieuwe WGA
Download de gratis whitepaper

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.