Logo
  • Achtergrond
  • 5 november 2018
  • Robidus

Aanpassing transitievergoeding: maatregel met terugwerkende kracht

In de Wet werk en zekerheid is bepaald dat een transitievergoeding door de werkgever betaald dient te worden als hij afscheid wil nemen van een werknemer. Dit geldt ook als de reden voor beëindiging de arbeidsongeschiktheid van de werknemer is. Voor werkgevers voelde dit als onrechtvaardig. De werkgever heeft immers al veel kosten gemaakt, zoals de loondoorbetaling en re-integratiekosten. Dit zorgde er ook voor dat het dienstverband juist niet beëindigd werd, maar slapend werd voortgezet.
Beeld Aanpassing transitievergoeding: maatregel met terugwerkende kracht

In het Regeerakkoord werd daarom bepaald dat hiervoor maatregelen genomen moesten worden. Dit resulteerde in een wetsvoorstel dat zomer 2018 is aangenomen door de Tweede en vervolgens de Eerste kamer. 

Vanaf 1 april 2020 kunnen werkgevers bij UWV compensatie aanvragen voor de betaalde transitievergoeding. De termijn hiervoor is zes maanden na de uitbetaling.
De compensatie kan worden aangevraagd voor vergoedingen die sinds 1 juli 2015 betaald zijn. Een aanvraag voor deze terugwerkende kracht dient u in te dienen tussen 1 april 2020 en 30 september 2020.

Hoogte compensatie

In principe wordt de transitievergoeding gecompenseerd tot maximaal de loondoorbetalingen tijdens de 104 weken ziekteperiode.

Verhoging premie

De compensatie wordt gefinancierd vanuit het Algemeen Werkloosheidsfonds (Awf). De premie die de werkgever hiervoor betaalt zal dan ook worden verhoogd.

Administratie

Om de compensatie te kunnen aanvragen dient u over een aantal documenten te beschikken:

  • Arbeidsovereenkomst
  • Bewijs beëindiging arbeidsovereenkomst wegens langdurige arbeidsongeschiktheid
  • Loonstroken met het tijdens ziekte betaalde loon
  • Gegevens die gebruikt zijn voor de berekening hoogte transitievergoeding
  • Bewijs van betaling transitievergoeding
Robidus biedt integrale diensten op het snijvlak van Finance en HR, gericht op de inzetbaarheid van personeel. De maatwerk advisering en ondersteuning zijn gebaseerd op een best practice platform en voegen waarde toe aan de diverse thema’s rondom sociale zekerheid.

Producttips

Ook interessant

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.