Logo
  • Achtergrond
  • 16 maart 2018
  • Robidus

3 tips om verzuim terug te dringen

Verzuim binnen een organisatie is niet te vermijden. Medisch gezien is dat zelfs onmogelijk. Een deel van het verzuim is werkgerelateerd, met name op die categorie kunt u veel invloed uitoefenen. U kunt bijvoorbeeld de werkdruk verlagen; de belangrijkste oorzaak van uitval.

Beeld 3 tips om verzuim terug te dringen

Uit een onderzoek van Robidus en HRPraktijk onder HR-professionals blijkt echter dat slechts 30% van de organisaties actief werkt aan het beheersen van de werkdruk. Gevolg is dat de verzuimkosten onnodig hoog zijn. Wij geven u drie praktische tips om het verzuim binnen uw organisatie te reduceren:


1. Zorg voor een vertrouwde werkomgeving

Het klinkt zo logisch: een fysiek gezonde werknemer wordt minder snel ziek. Werkgevers zouden echter ook aandacht moeten besteden aan de mentale gezondheid van hun werknemers. Door een open cultuur te creëren en een vertrouwde werkomgeving te bieden, zullen werknemers zaken eerder met hun leidinggevende of met HR delen. Dit biedt de werkgever de mogelijkheid om op verwachte situaties te anticiperen.

2. Verbeter de arbeidsmobiliteit

Een goede sturing op instroom, doorstroom en uitstroom levert een substantiële bijdrage op voor de beheersing van de verzuimkosten. Een werknemer op de juiste plek, zit immers beter in zijn vel en wordt minder snel ziek. Door werknemers proactief en reactief te mobiliseren, verhoogt u de productiviteit en reduceert u uitval.

3. Zet gedegen casemanagement in

Hoe gaat u als organisatie om met werknemers die zich ziek hebben gemeld? Bij de helft van de organisaties ligt de uitvoering van het verzuimbeleid bij de lijnmanager. Echter is het monitoren van ziek personeel vaak iets is wat managers ‘erbij’ doen, waardoor er onvoldoende tijd en ruimte is om dit adequaat te doen. Gedegen casemanagement is een absolute must om werknemers goed te kunnen begeleiden gedurende hun ziekte en re-integratie. Proactief handelen, regelmatige contactmomenten en kennis van wat mag, kan en moet zijn dan onontbeerlijk.

Tot slot: ook op strategisch en juridisch niveau verdient uitvalbeheersing aandacht. Zo zijn er tal van wetten en regels waar u als werkgever gebruik van kunt maken. Indien u die optimaal inzet en over een helder preventie-, arbo- en verzuimbeleid beschikt, verkrijgt u meer grip op het verzuim.

De diensten van Robidus verlagen uw risico’s van verzuim en arbeidsongeschiktheid door optimale benutting van wettelijke regelingen en het sturen op inzetbaarheid.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.