Logo
  • Nieuws
  • 9 april 2014

Wet Werk en Zekerheid (WWZ) voorrang 1e kamer

De Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft besloten om voorrang te geven aan drie wetsvoorstellen zodat de Eerste Kamer deze nog voor het zomerreces op 1 juli 2014 kan behandelen: de Wet Werk en Zekerheid, de Invoeringswet Participatiewet en de Wet Werk en Bijstand.

Beeld Wet Werk en Zekerheid (WWZ) voorrang 1e kamer

Het wetsvoorstel Wet Werk en Zekerheid berust op drie pijlers:
1.       Verbetering positie flexwerkers (vanaf 1juli 2014)
2.       Hervorming ontslagrecht (vanaf 1 juli 2015)
3.       Bekorting WW-duur (gefaseerd vanaf 2016) en aanscherping eisen passende arbeid (vanaf 1januari 2015)

1 juli 2014

Per 1 juli 2014 worden de proeftijd, het concurrentiebeding in tijdelijke contracten en het uitzendbeding beperkt. Verder wordt in oproepcontracten de mogelijkheid bij cao af te wijken van de loondoorbetalingsverplichting als er geen werk is, beperkt. De aanzegtermijn voor tijdelijke contracten wordt aangescherpt en de bijzondere ontslagregels die gelden bij payrolling, waardoor werknemers die zijn ingeleend makkelijker ontslagen kunnen worden, komen te vervallen.

Uitstel

De Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN) deed vorige week een oproep aan de Eerste Kamer om deskundigen nog eens goed de WWZ te laten bekijken. De arbeidsrechtadvocaten bepleiten uitstel en reparatiewetgeving.
Een meerderheid van de advocaten vindt dat met het wetsvoorstel de ontslagregels er niet duidelijker op worden.
Ook is volgens hen niet duidelijk wat precies op 1 juli 2014 van kracht wordt. De tijd is beperkt en komt het proces niet ten goede aldus de advocaten.

Seminar Ontslagrecht en ontslagvergoeding 2014

Hoe werkt het in de praktijk?

Arbeidsovereenkomsten tussen werkgevers en werknemers eindigen op verschillende manieren. Zo vinden beëindigingen plaats van rechtswege of met wederzijds goedvinden. Maar ook kan de arbeidsovereenkomst worden opgezegd of ontbonden. Ten slotte onderscheiden we verschillende vormen van ontslag. Dit seminar behandelt alle mogelijke beëindigingsvormen. Meer informatie

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.