Logo
  • Nieuws
  • 10 juni 2014
  • Peter van den Hout

Wet werk en zekerheid door Eerste Kamer

De Wet werk en zekerheid is op 10 juni aangenomen door de Eerste Kamer. Behalve de coalitiepartijen VVD en PvdA stemden ook CDA, D66, GroenLinks, ChristenUnie en SGP voor.

Beeld Wet werk en zekerheid door Eerste Kamer

Tijdens de plenaire behandeling in de Eerste Kamer op 3 juni jl. is uitstel gevraagd voor een onderdeel van de wet die nu per 1 juli a.s. kan ingaan. De beoogde wijzigingen uit de wet mbt. de verbetering van de positie van flexwerkers zijn doorgeschoven naar 1 juli 2015 (was 1 juli 2014). Hierdoor is er meer ruimte  voor werkgevers om zich erop voor te kunnen bereiden.

Nieuwe flexregels

Werknemers met een tijdelijk contract krijgen vanaf 1 juli 2015 niet na drie jaar, zoals nu, maar al na twee jaar aanspraak op een vast contract. De tussenpoos waarbinnen contracten als opeenvolgend worden gezien, wordt verlengd  van drie naar zes maanden, waardoor draaideurconstructies worden tegengegaan en het gebruik van nul-urencontracten wordt beperkt. Ook wordt de ontslagbescherming van payrollwerknemers verbeterd.

De strengere regels voor de proeftijd, het concurrentiebeding, de loondoorbetalingsplicht voor nuluren en min-maxcontracten en de verplichting om op tijd aan te zeggen dat tijdelijke contracten niet worden verlengd gaan in op 1 januari 2015.

Ontslag en transitievergoeding

Er komt vanaf 1 juli 2015 één vaste route: ontslag om bedrijfseconomische redenen en wegens langdurige arbeidsongeschiktheid gaat altijd via het UWV en ontslag om andere redenen gaat via de kantonrechter. Nu krijgt de ene werknemer - via de kantonrechter - een gouden handdruk, terwijl de andere werknemer (via het UWV) zonder vergoeding op straat komt te staan. Dat verschil komt te vervallen.

Alle werknemers krijgen namelijk vanaf 1 juli 2015 recht op een transitievergoeding als zij ten minste 2 jaar in dienst zijn geweest, die bijvoorbeeld gebruikt kan worden voor scholing om over te stappen naar een andere baan of een ander beroep. Voor kleine bedrijven komt een overgangstermijn; zij mogen tot 2020 een lagere ontslagvergoeding betalen als zij personeel gedwongen moeten ontslaan vanwege een slechte financiële situatie. De vergoeding wordt maximaal € 75.000, en maximaal een jaarsalaris voor mensen die meer verdienen dan € 75.000 per jaar.

Duur WW teruggebracht

De maximale duur van door de overheid betaalde WW wordt van 1 januari 2016 tot 2019 stapje voor stapje teruggebracht van 38 naar 24 maanden. Werkgevers en werknemers kunnen in de cao overigens afspraken maken om de WW-uitkeringen na 24 maanden – tot 38 maanden – aan te vullen.

Minister Asscher heeft met de werkgevers en vakbonden afgesproken dat  werknemers die hun baan verliezen zo snel mogelijk van werk naar werk worden begeleid om zo kort mogelijk werkloos te hoeven zijn. Van mensen die langer dan een half jaar in de WW zitten, wordt verwacht dat ze al het beschikbare werk aanvaarden. Als mensen dan minder loon krijgen dan de WW-uitkering bedraagt, wordt dat bedrag aangevuld vanuit de WW, zodat werken vanuit de WW altijd loont.

Summer Roadshows Arbeidsrecht: Alles wat u moet weten!

Als HR-professional bent u hét aanspreekpunt binnen uw organisatie/instelling voor vragen van management en medewerkers. Er staan veel veranderingen op stapel zoals Wet Werk en Zekerheid, modernisering ziektewet, wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters en complexe situaties als ontslag bij ziekte of loondoorbetaling bij ziekte. Meer informatie

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.